Schwerpunkt: Wortschatz
Startsteite » Nauka » Antonimy

Antonimy

Antonimy:

przymiotniki

tłumaczenie
groß klein duży – mały
gesund krank zdrowy – chory
schwarz weiß czrny – biały
kurz lang krótki – długi
schmal breit wąski – szeroki
dumm klug głupi – mądry
stumpf scharf / spitz tępy – ostry
genau ungenau dokładny – niedokładny
schön / hübsch hässlich piękny – brzydki
voll leer pełny – pusty
stark schwach mocny – słaby
reich arm bogaty – biedny
schwer leicht trudny – łatwy
lebendig tot żywy – martwy
teuer billig drogi – tani
fleißig faul pilny – leniwy
verheiratet ledig / geschieden zamożny – rozwiedziony
freundlich / nett unfreundlich przyjazny/miły – nieprzyjazny
fest lose mocny – luźny
geöffnet / offen geschlossen otwarty – zamknięty
aufgeschlossen abgeschlossen otwarty – zamknięty
verboten zugelassen zabroniony – dozwolony
legal illegal legalny – nielegalny
bleifrei verbleit bezołowiowy – ołowiowy
allein zusammen sam – razem
links rechts w lewą – w prawą
geradeaus zurück prosto – z powrotem
oben unten u góry – na dole
hinten vorne z tyłu – z przodu
hier dort tu – tam
hell dunkel jasno – ciemno
lecker / schmackhaft unschmackhaft smaczny – niesmaczny (niedobry)
gut erzogen flegelhaft dobrze wychowany – grubiański
komprimiert dekomprimiert kompromitujący – niekąpromitujący
gespeichert gelöscht zapisany – usunięty
sympathisch unsympathisch sympatyczny – niesympatyczny
sexy abstoßend seksowny – odrażający
glänzend matt lśniący – matowy
waagerecht senkrecht poziomy – pionowy
horizontal vertikal horyzontalny – wertykalny
logisch unlogisch logiczny – nielogiczny
essbar unessbar jadalny – niejadalny
hungrig satt głodny – syty
hungrig durstig głodny – spragniony
interessant langweilig ciekawy – nudny
interessiert desinteressiert interesujący – nieinteresujący
sauber schmutzig czysty – brudny
kalt warm zimny – ciepły
heiß kühl gorący – zimny
frisch unfrisch / verdorben świeży – nieświeży/spleśniały
beliebt verhasst lubiany – znienawidzony
schnell langsam szybki – wolny
trocken nass suchy – mokry
gewonnen verloren wygrany – stracony
verständlich unverständlich zrozumiały – niezrozumiały
deutlich undeutlich wyraźny – niewyraźny
angezogen ausgezogen / nackt ubrany – rozebrany / nagi
süß bitter słodki – gorzki
sauer salzig kwaśny – słony
weich hart miękki – twardy
betrunken nüchtern pijany – trzeźwy
gerade krumm prosty – krzywy
gut schlecht / böse dobry – zły
steif biegsam sztywny – elastyczny

 

rzeczowniki

 

tłumaczenie
die Kälte die Wärme zimno – ciepło
das Verständnis das Missverständnis zrozumiały – niezrozumiały
die Toleranz die Intoleranz tolerancyjny – nietolerancyjny
der Gott der Teufel Bóg – Diabeł
das Kind der Erwachsene dziecko – dorosły
das Wasser das Feuer woda – ogień
die Erde der Himmel ziemia – niebo
die Klugheit die Dummheit mądrość – głupota
die Breite die Länge szerokość – długość
der Arbeitnehmer der Arbeitgeber pracownik – pracodawca
der Tag die Nacht dzień – noc
die Liebe der Hass miłość – nienawiść
die Helligkeit die Dunkelheit jasność – ciemność
die Ankunft die Abfahrt przyjazd – odjazd
der Anflug der Abflug podejście do lądowania – odlot
die Landung der Start lądowanie – start

czasowniki

tłumaczenie
geben nehmen dawać – brać
lieben hassen kochać – nienawidzić
stehen sitzen / liegen stać – siedzieć/leżeć
aufstehen sich setzen / legen wstawać – sadzać/kłaść się
ziehen stoßen ciągnąć – popchnąć
anziehen ausziehen ubierać się – rozbierać się
einziehen ausziehen / umziehen wprowadzać się – wyprowadzać się / przeprowadzać się
abfahren ankommen odjeżdżać – przyjeżdżać
schlagen streicheln bić – głaskać
abschließen aufschließen zamykać – otwierać
anziehen abstoßen przyjmować – odrzucać
öffnen schließen otwierać – zamykać
aufmachen zumachen otwierać – zamykać
einschalten ausschalten włączać – wyłączać
essen erbrechen / kotzen jeść – wymiotować
bauen zerstören budować – niszczyć
aufknöpfen zuknöpfen rozpinać – zapinać
ankleben abreißen przyklejać – odklejać (odrywać)
vergraben/eingraben ausgraben zakopać – odkopać (ekshumować)

Über Autor Wierzchowski Damian

Młody nauczyciel, absolwent filologii germańskiej na UWM w Olsztynie. Dzięki tej stronie, dumnie prowadzonej od 2009 roku, pragnę podzielić się z Tobą swoją wiedzą i pasją do języka i kultury niemieckiej. Ein frisch gebackener Deutschlehrer, der Germanistik an der Warmia und Masuren Universität studiert hat. Ich bin sowohl ein Germanist, als auch ein Lehrer von Beruf. Im September fange ich mit dem Referendariat an. Ich wünsche mir viel Spaß dabei :)

Beliebteste Beiträge

Bilderbuch Deutsch – das Bein

Bilderbuch Deutsch – eine Sammlung von Bildern mit der Unterschrift. Bilderbuch Deutsch kannst du auch …