Schwerpunkt: Wortschatz
Startsteite » Sammlung » Aspekte – Natürlich Natur

Aspekte – Natürlich Natur

Słownictwo z działu Natürlich Natur Aspekte B1+

die Umwelt, kein Pl. środowisko naturalne
sich entpuppen – okazywać się
sich vermehren – powielać
explosionsartig – błyskawiczny
die Ressource, -n zasoby (pieniężne)
die Gegenmaßnahme, -n środek zapobiegawczy
der Zuwachs, Zuwächse przyrost, wzrost
mittelfristig średnioterminowy, średniookresowy
das Haushaltsutensil, -ien przybory gospodarstwa domowego
der Verpackungsmüll, kein Pl. zużyte opakowanie
verbrennen spalać
der Strom, „e prąd
anhäufen gromadzić, piętrzyć
gewaltig silny, potężny
wohlhabend zamążny
konsumorientiert nastawiony na konsumpcję
die Weiche, -n tu: kierunek działania
an jmdn. appellieren apelować do kogoś
hochwertig najwyższej jakości, pełnowartościowy
zugleich jednocześnie
unfreiwillig przymusowo
innovativ – innowacyjny, nowoczesny
variabel – zmienny
übermäßig – nadmierny
jmdm. drohen grozić komuś
investieren – inwestować
umweltfreundlich – przyjazny dla środowiska

die Katastrophe, -n katastrofa
die Organisation, -en organizacja
die Zerstörung, -en zniszczenie
die Luft, kein Pl. powietrze
verträglich umowny
belastend – obciążający
das Gewitter, – burza
die Trockenheit, -en susza
das Insekt, -en owad
das Getreide, – zborze
der Niederschlag, „e opad
der Orkan, -e huragan
der Sturm, „e wichura
die Wolke, -n chmura
die Wiese, -n łąka


das Stadtleben życie miejskie
das Fell, -s sierść
die Feder, -n pióro
fressen żreć
die Behausung, -en domostwo
die Nahrung, -en pożywienie
der Vorsitzende, -n przewodniczący
der Talkmaster, -n osoba prowadząca talk-show
überfüttern – przekarmić

in sein – być na topie
der Erdölverbrauch, kein Pl. zużycie ropy naftowej
die Solarzelle, -n ogniwo słoneczne, fotoogniwo
der Katalysator, -en katalizator
das Pestizid, -e pastycyd

der Freiwillige, -n ochotnik
der Abfall, „e resztki, odpady
wegräumen usuwać, sprzątać
in den Mülleimer werfen – wrzucać do kosza na śmieci
verantwortungsvoll – odpowiedzialny
der Umgang, „e obchodzenie się
anhalten zatrzymać się
verschandeln zeszpecić
unvorsellbar – niewyobrażalny
der Kraftstofftan, -e zbiornik/bak na paliwo
die Matratze, -n materac
der Gletscher, -e lodowiec
das Treibhausgas, -en gaz cieplarniany
die Klimaerwärmung, -en ocielpenie klimatu
beschleunigen przyśpieszać
abrutschen – zsuwać się
das Hochwasser, „ powódź
die Überschemmung, -en powódź
entspringen – wypływać
akut – tu: bardzo (pilnie, nagląco)
bedroht sein – być zagrożonym
der Schutz, kein Pl. ochtona
die Abdeckung, -en pokrycie
die Sonneneinstrahlung, kein Pl. nasłonecznienie
verlangsamen – spowalniać
zuversichtlich – optymistyczny
mittlerwiele – tymczasem, w tym czasie

die Energiesparlampe lampka energooszczędna
sparsam – oszczędny
die Plastiktüte, -n torebka foliowa
die Solaranlage, -n urządzenia słoneczne
der Solarkollektor, -en kolektor słoneczny
der Frostschutz środek zapobiegający zamarzaniu
der Heizkessel, – kocioł grzewczy
erzeugen – wytwarzać
CO2 – das Kohlendioxid – dwutlenek węgla

kostbar drogocenny, cenny
das Nass, kein Pl. woda, płyn
das Süßwasser, „ woda słodka
das Saltzwasser, „ woda słona
das Trinkwasser, „ woda pitna
die Dürre, kein Pl. jałowość
die Dürre, -n susza
die Wasserknappheit, kein Pl. deficyt wody
verseuchtes Wasser – woda skażona
etw. mit etw. verseuchen – skazić coś czymć, zarazić, zatruć
der Wassermangel, kein Pl. deficyt wody
durstig sein – być spragnionym
die Wüste, -n pustynia
austrocknen – osuszać, wysuszać, wysychać
vertrocknen – usychać, wysychać
verschmutzen – zanieczyszczać
der Schlamm, „e szlam, błoto
die Strukturierung, -en struktura
die Einleitung, -en wstęp
sich einer Sache D zuwenden – poświęcać się jakiejś sprawie

das Gehirn mózg
knicken – składać
desinfizieren – dezynfekować
reinigen – czyścić, myć
das Vorkommnis, -e zajście, zajęcie
Einkäufe tätigen – dokonywać zakupów
Abfälle entsorgen – usuwać odpady

das Abwasser, ´´ ścieki
die Abfallvermeidung, -en zapobieganie powstawaniu odpadów
die Kläranlage, -n oczyszczalnia ścieków
bezahlbar – w przystępnej cenie
unbezahlbar – bezcenny
einwandfrei – nienaganny, wyśmienity
die Qualität jakość
die Feuchtigkeit, kein Pl. wilgotność
feucht wilgotny
die Küste, -n brzeg
das Löschwasser, kein Pl. woda gaśnicza

Über Autor Wierzchowski Damian

Młody nauczyciel, absolwent filologii germańskiej na UWM w Olsztynie. Dzięki tej stronie, dumnie prowadzonej od 2009 roku, pragnę podzielić się z Tobą swoją wiedzą i pasją do języka i kultury niemieckiej. Ein frisch gebackener Deutschlehrer, der Germanistik an der Warmia und Masuren Universität studiert hat. Ich bin sowohl ein Germanist, als auch ein Lehrer von Beruf. Im September fange ich mit dem Referendariat an. Ich wünsche mir viel Spaß dabei :)

Beliebteste Beiträge

Bilderbuch Deutsch – das Bein

Bilderbuch Deutsch – eine Sammlung von Bildern mit der Unterschrift. Bilderbuch Deutsch kannst du auch …