Aspekte – Natürlich Natur

Słownictwo z działu Natürlich Natur Aspekte B1+

die Umwelt, kein Pl. środowisko naturalne
sich entpuppen – okazywać się
sich vermehren – powielać
explosionsartig – błyskawiczny
die Ressource, -n zasoby (pieniężne)
die Gegenmaßnahme, -n środek zapobiegawczy
der Zuwachs, Zuwächse przyrost, wzrost
mittelfristig średnioterminowy, średniookresowy
das Haushaltsutensil, -ien przybory gospodarstwa domowego
der Verpackungsmüll, kein Pl. zużyte opakowanie
verbrennen spalać
der Strom, „e prąd
anhäufen gromadzić, piętrzyć
gewaltig silny, potężny
wohlhabend zamążny
konsumorientiert nastawiony na konsumpcję
die Weiche, -n tu: kierunek działania
an jmdn. appellieren apelować do kogoś
hochwertig najwyższej jakości, pełnowartościowy
zugleich jednocześnie
unfreiwillig przymusowo
innovativ – innowacyjny, nowoczesny
variabel – zmienny
übermäßig – nadmierny
jmdm. drohen grozić komuś
investieren – inwestować
umweltfreundlich – przyjazny dla środowiska

die Katastrophe, -n katastrofa
die Organisation, -en organizacja
die Zerstörung, -en zniszczenie
die Luft, kein Pl. powietrze
verträglich umowny
belastend – obciążający
das Gewitter, – burza
die Trockenheit, -en susza
das Insekt, -en owad
das Getreide, – zborze
der Niederschlag, „e opad
der Orkan, -e huragan
der Sturm, „e wichura
die Wolke, -n chmura
die Wiese, -n łąka


das Stadtleben życie miejskie
das Fell, -s sierść
die Feder, -n pióro
fressen żreć
die Behausung, -en domostwo
die Nahrung, -en pożywienie
der Vorsitzende, -n przewodniczący
der Talkmaster, -n osoba prowadząca talk-show
überfüttern – przekarmić

in sein – być na topie
der Erdölverbrauch, kein Pl. zużycie ropy naftowej
die Solarzelle, -n ogniwo słoneczne, fotoogniwo
der Katalysator, -en katalizator
das Pestizid, -e pastycyd

der Freiwillige, -n ochotnik
der Abfall, „e resztki, odpady
wegräumen usuwać, sprzątać
in den Mülleimer werfen – wrzucać do kosza na śmieci
verantwortungsvoll – odpowiedzialny
der Umgang, „e obchodzenie się
anhalten zatrzymać się
verschandeln zeszpecić
unvorsellbar – niewyobrażalny
der Kraftstofftan, -e zbiornik/bak na paliwo
die Matratze, -n materac
der Gletscher, -e lodowiec
das Treibhausgas, -en gaz cieplarniany
die Klimaerwärmung, -en ocielpenie klimatu
beschleunigen przyśpieszać
abrutschen – zsuwać się
das Hochwasser, „ powódź
die Überschemmung, -en powódź
entspringen – wypływać
akut – tu: bardzo (pilnie, nagląco)
bedroht sein – być zagrożonym
der Schutz, kein Pl. ochtona
die Abdeckung, -en pokrycie
die Sonneneinstrahlung, kein Pl. nasłonecznienie
verlangsamen – spowalniać
zuversichtlich – optymistyczny
mittlerwiele – tymczasem, w tym czasie

die Energiesparlampe lampka energooszczędna
sparsam – oszczędny
die Plastiktüte, -n torebka foliowa
die Solaranlage, -n urządzenia słoneczne
der Solarkollektor, -en kolektor słoneczny
der Frostschutz środek zapobiegający zamarzaniu
der Heizkessel, – kocioł grzewczy
erzeugen – wytwarzać
CO2 – das Kohlendioxid – dwutlenek węgla

kostbar drogocenny, cenny
das Nass, kein Pl. woda, płyn
das Süßwasser, „ woda słodka
das Saltzwasser, „ woda słona
das Trinkwasser, „ woda pitna
die Dürre, kein Pl. jałowość
die Dürre, -n susza
die Wasserknappheit, kein Pl. deficyt wody
verseuchtes Wasser – woda skażona
etw. mit etw. verseuchen – skazić coś czymć, zarazić, zatruć
der Wassermangel, kein Pl. deficyt wody
durstig sein – być spragnionym
die Wüste, -n pustynia
austrocknen – osuszać, wysuszać, wysychać
vertrocknen – usychać, wysychać
verschmutzen – zanieczyszczać
der Schlamm, „e szlam, błoto
die Strukturierung, -en struktura
die Einleitung, -en wstęp
sich einer Sache D zuwenden – poświęcać się jakiejś sprawie

das Gehirn mózg
knicken – składać
desinfizieren – dezynfekować
reinigen – czyścić, myć
das Vorkommnis, -e zajście, zajęcie
Einkäufe tätigen – dokonywać zakupów
Abfälle entsorgen – usuwać odpady

das Abwasser, ´´ ścieki
die Abfallvermeidung, -en zapobieganie powstawaniu odpadów
die Kläranlage, -n oczyszczalnia ścieków
bezahlbar – w przystępnej cenie
unbezahlbar – bezcenny
einwandfrei – nienaganny, wyśmienity
die Qualität jakość
die Feuchtigkeit, kein Pl. wilgotność
feucht wilgotny
die Küste, -n brzeg
das Löschwasser, kein Pl. woda gaśnicza