Aussprache - wymowa

Aussprache – wymowa

Lies die Regeln, wie man diese Einzelne Buchstaben ausspricht.
Przeczytaj reguły, jak wypowiada się pojedyncze litry.

Zapis graficznyWymowaPrzykłady
dtjako [t]Stadt, Verwandte
ckjako [k]Zucker, Jacke
chnajczęściej podobnie do [ś]ich, Bücher,
po a, o, u, au jak [ch]Dach, acht, kochen, hoch, Buch Kuchen, auch, Bauch,
przed s, r, l jak [k]sechs, Chronik,
hna początku wyrazu jak polskie [ch]hoch, Hobby, heißen,
w pozostałych miejscach – nie wymawiamy Theater, wohnen, Bahn,
igna końcu sylaby jak [yś/iś]ledig, zwanzig,
iglichna końcu sylaby jak [ykliś/ikliś]königlich,
qujako [kw/kf]Quadrat, Quiz, bequem,
sna początku przed samogłoską,
między samogłoskami [z]
Sonne, Sommer, Socke, Sohn
Dose, Rose, Hose, Museum
po n, l, m, r [z]Pinsel, Insel,
w przyrostkach -sal, -sam [z]langsam, sparsam, universal,
w pozostałych przypadkach [s]Bus, Eis, Autos,
spna początku słowa [szp]Sport, Spiel, Spanien
stna początku słowa [szt]Stadion, Stunde, Stefan,
ß – scharfes Sjako [s]Spaß, groß, Größe, heißen
schwymawiamy jako [sz]Schule, Kirsche,
tw wyrazach łacińskich
przed i [c]
Patient, Nation, Ravolution,
w innym przypadku jak [t]Tier, Tante, Toleranz, Tisch,
tschjako [cz]Tschüs, Deutschland, Deutsch,
tzjako [c]Katze, Tatze, Witz, Blitz, putzen
vna końcu wyrazu [f]positiv, negativ, naiv
pozostałe wyrazy:
[f] albo
[w]

Vater, von, vier,
Virus, Vase,
zjako [c]Zeit, Zebra, Notiz, kurz, Polizei,

Dyftongi

Zapis graficznyWymowaPrzykłady
ei, ai, ay,jako [aj]zwei, drei, Mai, Eis,
eu, äujako [oj]neu, Mäuse, Europa,
aujako []Auto, Baum,
iejak polskie [i] w wyrazie igłavier, sieben, Drogerie, Galerie,
oew nazwiskach jako [ö]Goethe,

Umlaut – przegłos

Zapis graficznyWymowaPrzykłady
öjęzyk lekko cofnięty do tyłu (jak przy niemieckim e, usta zaokrąglone jak do o. Dźwięk pośredni między o/e.Köln, können,
schön, Öl, Möwe
äjak polskie [e]Äpfel, Käse, spät, März
üusta w lini prostej jak do u lecz wymawiamy i
dźwięk pośredni między i/u
Übung, fünf,

Dodatkowe informacje

  • Podwójne spółgłoski czytamy pojedynczo, np.
    • tt – hatten – [t]
    • nn – beginnen – [n]
    • mm – kommen – [m]

Übung 1.

Lies die Wörter. Beachte die Ausspracheregeln.
Przeczytaj poniższe słowa z zachowaniem zasad wymowy.

Tag, Vision, nicht,
Katze, Tasche, Schule,
hübsch, Faust, See,
ohne, Uhr, hell,
Leute, schön, vor,
Ration, bald, ich,
nichts, Stadt, dann,
Meer, Zentrum, Kirche,