Schwerpunkt: Wortschatz
Startsteite » Wierzchowski Damian (Seite 30)

Wierzchowski Damian

Młody nauczyciel, absolwent filologii germańskiej na UWM w Olsztynie. Dzięki tej stronie, dumnie prowadzonej od 2009 roku, pragnę podzielić się z Tobą swoją wiedzą i pasją do języka i kultury niemieckiej. Ein frisch gebackener Deutschlehrer, der Germanistik an der Warmia und Masuren Universität studiert hat. Ich bin sowohl ein Germanist, als auch ein Lehrer von Beruf. Im September fange ich mit dem Referendariat an. Ich wünsche mir viel Spaß dabei :)

Übung zum Imperfekt

Diese Übung hat 20 Fragen, es werden jeweils nur 10 Fragen gestellt. Du solltest entweder sein oder haben in einer richtigen Präteritumform reinschreiben.

To ćwiczenie składa się z 20 pytań, w każdym zestawie wylosowanych zostanie 10 pytań. Twoim zadaniem jest wpisanie odpowiedniej formy czasownika sein lub haben w czasie przeszłym Präteritum (inacyej Imperfekt).

 

Imperfekt von sein und haben

Übungen zum Imperfekt. Vergiss es nicht, wer trainiert, der weiß mehr, außerdem Übung macht den Meister 🙂  

Ćwiczenia do czasu przeszłego „Imperfekt”. Pamiętaj, że trening czyni mistrza.

Viel Glück! // Powodzenia!

Tablica wyników: Imperfekt von sein und haben

max z 20 punktów
# Nazwa Dodany Punkty Wynik
Tabela ładuje się
Brak dostępnych danych

Übung zur Komparation der Adjektive – stopniowanie przymiotników

Hier kannst du die Komparation der Adjektive üben. Bei dieser Übung solltest du die Steine in der richtigen Reihenfolge legen. Von Grundstufe, dann 1. Steigerungsstufe bis 2. Steigerungsstufe.

Ein Beispiel

klein – kleiner- am kleinsten

Tutaj możesz ćwiczyć stopniowanie przymiotników. W tym ćwiczeniu należy ułożyć hasła w odpowiedniej kolejności. Od stopnia równego, przez wyższy i najwyższy.

Przykład:

mały – mniejszy – najmniejszy.

Es werden jeweils 10 von 50 Fragen gestellt. In dem Datenbank gibt’s 50 Adjektive. Es werden aber nur 10 ausgelost und gezeigt. 

Za każdym razem wylosowanych zostanie 10 z 50 pytań. W bazie jest 50 przymiotników – a tylko 10 jest wyświetlanych.

Viel Spaß beim Üben.

Przyjemnych ćwiczeń!

Stopniowanie przymiotników

Prüfe, was du kannst und was du noch lernen musst. Sprawdź, co już umiesz i czego jeszcze musisz się pouczyć.

In diesem Test werden deine Kenntnisse zum Thema: Komparation des Adjektivs geprüft. W tym teście sprawdzane są Twoje umiejętności z zakresu stopniowania przymiotników.

Tablica wyników: Stopniowanie przymiotników

max z 50 punktów
# Nazwa Dodany Punkty Wynik
Tabela ładuje się
Brak dostępnych danych

Übung zum Partikeln – richtig gebraucht – Partykuły

Hier kannst du Gebrauch von Partikeln im Deutschen üben. B

Ein Beispiel

Wie heißt du denn?

Tutaj możesz ćwiczyć użycie partykół w języku niemieckim. Nie zawsze partyukuły używane w języku niemieckim, można przetłumaczyć na język polski!

Przykład:

Jak się nazywasz?

Es werden jeweils 2 Fragen pro Übung ausgelost. Insgesamt gibt es 10 Fragen. Jede Frage hat immer 4 Lückensätze. Każdorazowo zostaną wylosowane 2 pytania do ćwiczenia. W sumie jest 10 pytań, a każde z nich zawiera 4 zdania z lukami.

 

Viel Spaß beim Üben.

Przyjemnych ćwiczeń!

Partikeln - partykuły

Mach die Übung. Wykonaj ćwiczenie.

 

Es werden jeweils 2 Fragen pro Übung ausgelost. Insgesamt gibt es 10 Fragen. Jede Frage hat immer 4 Lückensätze. Każdorazowo zostaną wylosowane 2 pytania do ćwiczenia. W sumie jest 10 pytań, a każde z nich ma 4 zdania z lukami.

Tablica wyników: Partikeln - partykuły

max z 40 punktów
# Nazwa Dodany Punkty Wynik
Tabela ładuje się
Brak dostępnych danych

Czasowniki modalne

Übung – Modalverben
Ćwiczenie – czasowniki modalne

W przypadku problemów z wyświetlaniem powyższego ćwiczenia kliknij tutaj.

Wenn du diese Übung schlecht, oder gar nicht sehen kannst, klicke diesen Link.

Ćwiczenie – 3 formy podstawowe czasownika

Übung – 3 Grundformen des Verbs
Ćwiczenie – 3 formy podstawowe czasownika

W przypadku problemów z wyświetlaniem powyższego ćwiczenia kliknij tutaj.

Wenn du diese Übung schlecht, oder gar nicht sehen kannst, klicke diesen Link.

Ćwiczenie – Szyk prosty – spójniki und, aber, denn, oder, sondern

Übung – Die gerade Wortfolge – und, aber, denn, oder, sondern
Ćwiczenie – szyk prosty – spójniki und, aber, denn, oder, sondern

W przypadku problemów z wyświetlaniem powyższego ćwiczenia kliknij tutaj.

Wenn du diese Übung schlecht, oder gar nicht sehen kannst, klicke diesen Link.