Brak rodzajnika – der Null-Artikel

 • używamy imion i nazwiski:
 • – Michael Krönung wohnt in Berlin. /Michael Krönung mieszka w Berlinie./
  – Moni kommt aus Polen. /Moni pochodzi z Polski/

  • używamy wyrazów Frau i Herr:

  – Herr Meier ist alt. /Pan Meier jest stary./
  – Frau Jopke hat 2 Kiner. /Pani Jopke ma dwoje dzieci./

  • używamy wyrazów viel, wenig, etwas:

  – Ich habe viel Zeit. /Mam dużo czasu./
  – Er sagt mir etwas Nettes. /On mówi mi coś miłego./
  – Wir haben wenig Geld. /Mamy mało pieniędzy./

  • używamy produktów spożywczych:

  – Ich esse gern Suppe. /Jem chętnie zupę./
  – Du isst gern Eis. /Ty jesz chętnie lody./
  – Ihr trinkt gern Cola. /Pijecie chętnie Cole./

  • używamy zaimków dzierżawczych:

  – Mein Bruder lernt Deutsch. /Mój brat uczy się niemieckiego./
  – Deine Schwester studiert Jura. /Twoja siostra studiuje prawo./

  • używamy rzeczowników oznaczających zawód lub narodowaość:

  – Ich bin Lehrer. /Jestem nauczycielem.
  – Ich bin Kochin. /Jestem kucharką./
  – Mein Mann ist Architekt. /Mój mąż jest architektem./
  – Eva ist Polin. /Eva jest Polką./
  – Mathias ist Engländer. /Mathias jest Anglikiem./

  • używamy nazw własnych, nazwy miast, państw (są wyjątki), kontynentów:

  – Ich wohne in Olsztyn. /Mieszkam w Olsztynie./
  – Mark und Lisa kommt aus Österreich. /Mark i Lisa pochodzą z Australii./
  – Warschau ist die Hauptstadt Polens. /Warszawa jest stolicą Polski./

  • używamy liczebników głównych:

  – Das Haus hat 2 Stock. /Dom ma 2 piętra./
  – Ich brauche 2 Hefte. /Potrzebuję 2 zeszyty./

  • mówimy o miarach, wagach, wyrazach określających ilość:

  – Ein Kilo Orangen. /Kilogram pomaranczy./
  – Ich nehme eine Flasche Bier. /Wezmę (jedną) butelkę piwa./
  – Das Jahr hat 365 Tage. /Rok ma 365 dni./ => 365 – dreihundertfünfundsechzig