Buchstabe ei und k – literka ei oraz k

Eine Übung zu Buchstaben – „ei” und „k”. Ćwiczenie dotyczące literek „ei” oraz „k”

 

Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Niko 1”.

Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Niko 1”.

 

Finde Paare.
Znajdź pary.