Buchstabe j – literka j

Eine Übung zur Buchstaben – „j”. Ćwiczenie dotyczące literek „j”.

 

Hier ist eine Übung für die 1. Klasse. Diese Übung basiert auf dem Kursbuch „Niko 1”.

Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 1. Ćwiczenie bazuje na podręczniku „Niko 1”.

 

Finde Paare.
Znajdź pary.

 

 

 

 

Was ist das? Wähle das passende Wort aus.
Co to jest? Wybierz pasujące słowo.

[mtouchquiz 2]