Ćwiczenia by M. Perliński

Test – dla absolwentów klasy pierwszej liceum oraz uczniów klas drugich. Nadaje się jednak dla wszystkich – bez względu na zaawansowanie. Składa się z 125 punktów testowych. Przy każdej procedurze ładowania testu (= otwierania strony) komputer losuje 25 przykładów. Jest to test wyboru (abcd). Wynik zostanie wyświetlony po rozwiązaniu 25 przykładu. Dla pewności proponuję rozwiązać ten test przynajmniej pięć razy, ponieważ komputer losuje za każdym razem nieco inny zestaw zadań.

Antek Pistole 1 – kontrola rozumienia globalnego po uruchomieniu okno podzieli się na dwie sekcje. Po lewej stronie ukaże się 10-punktowy test wyboru (a/b/c/d/e), który musisz rozwiązać (pamiętaj o udzieleniu wszystkich odpowiedzi, tylko wtedy komputer poda Ci Twój wynik). Po prawej stronie ujrzysz natomiast łatwy tekst „Antek Pistole”, który powinieneś przed rozwiązaniem testu przeczytać. Na przeczytanie tekstu masz tylko 5 minut (poinformuje Cię o tym specjalny zegar-timer). Tekst ukaże się po aktywowaniu przycisku „Das Lesen starten” i od momentu jego uruchomienia liczone jest owe 5 minut. Test możesz rozwiązywać nawet po skończeniu się czasu przeznaczonego na czytanie. Nie musisz się więc spieszyć. Przejście do kolejnego ćwiczenia z serii „Antek Pistole” aktywuje się po kliknięciu klawisza „Nächste Übung”.

Antek Pistole 2 – kontrola rozumienia szczegółowowego po uruchomieniu okno podzieli się na dwie sekcje. Po lewej stronie ukaże się 10-punktowy test przyporządkowania, który musisz rozwiązać (pamiętaj o udzieleniu wszystkich odpowiedzi, tylko wtedy komputer poda Ci Twój wynik). Należy z prawego menu rozwijalnego wybrać poprawne dokończenie zdania. Po rozwiązaniu części lub całości przykładów można nacisnąć klawisz „Prüfe” („Sprawdź”). Jeśli nawet się pomyliłeś, to komputer usunie Twoją błędną odpowiedź z prawego menu rozwijalnego, przez co będziesz mógł wybierać ponownie z mniejszej już tym razem listy dokończeń.Po prawej stronie ujrzysz natomiast tekst „Antek Pistole”, który powinieneś przed rozwiązaniem testu przeczytać. Na przeczytanie tekstu masz tylko 5 minut (poinformuje Cię o tym specjalny zegar-timer). Tekst ukaże się po aktywowaniu przycisku „Das Lesen starten” i od momentu jego uruchomienia liczone jest owe 5 minut. Test możesz rozwiązywać nawet po skończeniu się czasu przeznaczonego na czytanie. Nie musisz się więc spieszyć, zwłaszcza jeśli rozwiązałeś już poprzednie ćwiczenie (kontrola zrozumienia globalnego). Przejście do kolejnego ćwiczenia z serii „Antek Pistole” aktywuje się po kliknięciu klawisza „Nächste Übung”.

Antek Pistole 3 – uzupełnianie luk, szczegółowa kontrola tym razem nie otrzymasz już tekstu do wglądu. Twoim zadaniem jest uzupełnienie luk. Wpisz w białe pola wyrazy, które są ich logicznym wypełnieniem. Oceniana jest zgodność z oryginałem tekstu. Nie aktywowałem w tym ćwiczeniu rozwiązań alternatywnych, jednak udostępniłem Ci na otarcie łez możliwość otrzymania podpowiedzi w postaci następnej lub kolejnych liter (funkcja działa po umieszczeniu kursora we wskazanej luce; w innym wypadku podpowiedź pojawia się w pierwszym wolnym polu). Aby uzyskać podpowiedź należy kliknąć klawisz z napisem „Tipp” („Podpowiedź”), który znajduje się pod testem. Po wypełnieniu części lub wszystkich luk możesz sprawdzić poprawność swoich uzupełnień klikając na klawisz „Prüfe” („Sprawdź”). Hasła zostały tak skonstruowane, aby wykluczyć konieczność wprowadzania niemieckich znaków z klawiatury. Powodzenia! Przejście do kolejnego ćwiczenia z serii „Antek Pistole” aktywuje się po kliknięciu klawisza „Nächste Übung”.

Alltagstätigkeiten – codzienne czynności domowe 32-podpunktowy test przyporządkowania (Match-Test). Nie jest wcale aż taki łatwy, jakby się to niektórym zdawać mogło. Nieodzowny dla wszystkich tych, którzy zamierzają nauczyć się podstaw słownictwa „domowego”, ewentualnie planują pracować w Niemczech jako pomoc domowa / Au-Pair-Mädchen itp. Pamiętaj o udzieleniu wszystkich odpowiedzi – tylko wtedy komputer poda Ci Twój wynik. Należy z prawego menu rozwijalnego wybrać poprawne dokończenie zdania. Po rozwiązaniu części lub całości przykładów można nacisnąć klawisz „Prüfe” („Sprawdź”).

„Reise macht weise”, zadanie 1 (kontrola rozumienia globalnego) po uruchomieniu okno podzieli się na dwie sekcje. Po lewej stronie ukaże się 10-punktowy test wyboru (a/b/c/d/e), który musisz rozwiązać (pamiętaj o udzieleniu wszystkich odpowiedzi, tylko wtedy komputer poda Ci Twój wynik). Po prawej stronie ujrzysz natomiast bardzo łatwy tekst „Reise macht weise” (tekst z podręcznika „Der, die, das” autorstwa światowej sławy wykładowcy, mojego profesora, Romana Lewickiego), który powinieneś przed rozwiązaniem testu przeczytać. Na przeczytanie tekstu masz tylko 5 minut (poinformuje Cię o tym specjalny zegar-timer). Tekst ukaże się po aktywowaniu przycisku „Das Lesen starten” i od momentu jego uruchomienia liczone są owe 2 minuty. Test możesz rozwiązywać nawet po skończeniu się czasu przeznaczonego na czytanie. Nie musisz się więc spieszyć. Przejście do kolejnego ćwiczenia z serii „Reise macht weise” aktywuje się po kliknięciu klawisza „Nächste Übung”

„Reise macht weise”, zadanie 2 (kontrola rozumienia szczegółowego) po uruchomieniu okno podzieli się na dwie sekcje. Po lewej stronie ukaże się 10-punktowy test przyporządkowania, który musisz rozwiązać (pamiętaj o udzieleniu wszystkich odpowiedzi, tylko wtedy komputer poda Ci Twój wynik). Należy z prawego menu rozwijalnego wybrać poprawne dokończenie zdania. Po rozwiązaniu części lub całości przykładów można nacisnąć klawisz „Prüfe” („Sprawdź”). Jeśli nawet się pomyliłeś, to komputer usunie Twoją błędną odpowiedź z prawego menu rozwijalnego, przez co będziesz mógł wybierać ponownie z mniejszej już tym razem listy dokończeń.Po prawej stronie ujrzysz natomiast tekst „Reise macht weise”, który powinieneś przed rozwiązaniem testu przeczytać. Na przeczytanie tekstu masz tylko 2 minuty (poinformuje Cię o tym specjalny zegar-timer). Tekst ukaże się po aktywowaniu przycisku „Das Lesen starten” i od momentu jego uruchomienia liczone są owe 2 minuty. Test możesz rozwiązywać nawet po skończeniu się czasu przeznaczonego na czytanie. Nie musisz się więc spieszyć, zwłaszcza jeśli rozwiązałeś już poprzednie ćwiczenie (kontrola zrozumienia globalnego). Przejście do kolejnego ćwiczenia z serii „Reise macht weise” aktywuje się po kliknięciu klawisza „Nächste Übung”.

Antonyme, czyli przeciwieństwa część 1. 66-podpunktowy test przyporządkowania (Match-Test). Nie jest wcale aż taki łatwy, jakby się to niektórym zdawać mogło. To bardzo żmudne i częściowo trudne zadanie! Zarezerwuj sobie na nie przynajmniej 60 minut oraz przygotuj słownik! Pamiętaj o udzieleniu wszystkich odpowiedzi – tylko wtedy komputer poda Ci Twój wynik. Należy z prawego menu rozwijalnego wybrać poprawne dokończenie zdania. Po rozwiązaniu części lub całości przykładów można nacisnąć klawisz „Prüfe” („Sprawdź”). Oznacza to, że możesz sprawdzić część wykonanych przykładów bez konieczności rozwiązywania 100% przykładów. Przejście do kolejnego ćwiczenia z serii „Antonyme” aktywuje się po kliknięciu klawisza „Nächste Übung”

Antonyme, czyli przeciwieństwa część 2. 34-podpunktowy test przyporządkowania (Match-Test). Nie jest wcale aż taki łatwy, jakby się to niektórym zdawać mogło. To bardzo żmudne i częściowo trudne zadanie! Zarezerwuj sobie na nie przynajmniej 30 minut oraz przygotuj słownik! Pamiętaj o udzieleniu wszystkich odpowiedzi – tylko wtedy komputer poda Ci Twój wynik. Należy z prawego menu rozwijalnego wybrać poprawne dokończenie zdania. Po rozwiązaniu części lub całości przykładów można nacisnąć klawisz „Prüfe” („Sprawdź”). Oznacza to, że możesz sprawdzić część wykonanych przykładów bez konieczności rozwiązywania 100% przykładów.

Test dla trzeciego semestru liceum jest to test dla uczniów klas drugich, którzy kończą właśnie trzeci semestr (w starym, ośmiosemestralnym trybie) oraz wszystkich tych, którzy pracują z testami z tej strony, którą właśnie oglądasz. Składa się z 125 punktów testowych. Przy każdej procedurze ładowania testu (= otwierania strony) komputer losuje 25 przykładów. Jest to test wyboru (abcde). Wynik zostanie wyświetlony po rozwiązaniu 25 przykładu. Dla pewności proponuję rozwiązać ten test przynajmniej pięć razy, ponieważ komputer losuje za każdym razem nieco inny zestaw zadań.

Grundformen – 3 formy podstawowe czasownika test lukowy dla średniozaawansowanych i zaawansowanych sprawdzający nie tylko poziom wkucia niemieckich form podstawowych, lecz także (a może przede wszystkim) poziom myślenia. Uzupełnij tabelę form podstawowych. Czasownik posiłkowy (o ile konieczne jest jego uzupełnienie) możesz śmiało wprowadzać także w formie trzecioosobowej (hat / ist). Hasła zostały tak skonstruowane, aby wykluczyć konieczność wprowadzania niemieckich znaków z klawiatury.

Bardzo prosty test lukowy – „Ich und meine Familie” takie łatwiutkie uzupełnianki są rzeczywiście potrzebne. Wielu początkujących szuka często nadaremnie zadań utrwalających podstawy podstaw języka niemieckiego. Twoim zadaniem jest uzupełnienie luk. Wpisz w białe pola wyrazy, które są ich logicznym wypełnieniem. Udostępniłem Ci jednak na otarcie łez możliwość otrzymania podpowiedzi w postaci następnej lub kolejnych liter (funkcja działa po umieszczeniu kursora we wskazanej luce; w innym wypadku podpowiedź pojawia się w pierwszym wolnym polu). Aby uzyskać podpowiedź należy kliknąć klawisz z napisem „Tipp” („Podpowiedź”), który znajduje się pod testem. Po wypełnieniu części lub wszystkich luk możesz sprawdzić poprawność swoich uzupełnień klikając na klawisz „Prüfe” („Sprawdź”). Hasła zostały tak skonstruowane, aby wykluczyć konieczność wprowadzania niemieckich znaków z klawiatury. Powodzenia!

Test wyboru – przyimki nadaje się dla pocztkujących (klasy I i II), choć gruntowne powtórzenie zapewne nie zaszkodzi nikomu. Składa się z 30 punktów testowych. Musisz rozwiązać wszystkie, aby komputer mógł Cię ocenić. Jeśli nawet nie uda Ci się trafić na prawidłową odpowiedź, nie powinieneś się przejmować, lecz spróbować wybrać inną, Twoim zdaniem poprawną odpowiedź! Powodzenia życzy Perliński! Die Aliens sind unter uns!

Polnische Redewendungen und ihre deutschen Entsprechungen zauważysz, że nie nie zawsze jest tak samo. Jest to test wyboru. Wystarczy klikać na właściwej odpowiedzi (A, B, C, D) i przechodzić do kolejnego przykładu. Procentową ocenę wystawi komputer.

Deutsche Bundesländer Niemieckie Kraje Związkowe – ćwiczenie typu przeciąganka.

Österreichische Bundesländer Austriackie Kraje Związkowe – ćwiczenie typu przeciąganka.

Die Schweiz (Kantone) Kantony Szwajcaria – ćwiczenie polega na dopasowaniu stolicy do kantonu.

57 Zwillingsformeln 57 tzw. form bliźniaczych – po prostu uzupełnij luki (są tak zaprojektowane, aby nie trzeba było wprowadzać niemieckich znaków). Po rozwiązaniu kliknij na klawiszu „Prüfen”. Możesz także prosić o podpowiedź („Tipp”) – komputer podrzuci Ci kolejną literkę w miejscu „migania” kursora (kosztuje to jednak punkty karne, obniżające ostateczny procentowy wynik).

Deutsche Sprichwörter ćwiczenie typu przeciąganka, należy dokończyć przysłowie po ułożeniu klikamy na „Prüfen” .

Schwierige Pluralbildung Trudniejsze formy tworzenia liczby mnogiej. Test wyboru. Klikaj na właściwej formie liczby mnogiej.

der, die albo das – Artikel 100 podpunktów testowych, test wyboru. Klikaj na właściwym rodzajniku.

Die Stadt – miasto nazwy 25 obiektów typowych dla miasta oraz ich definicje w języku niemieckim – ćwiczenie typu „dopasowywanka” (należy dopasować definicję danego obiektu miejskiego); po dopasowaniu klikamy na „Prüfe”.

Rotkäpchen – Czerwony kapturek ćwiczenie typu „dopasowywanka”; po dopasowaniu dalszego ciągu dla wszystkich 20 zdań klikamy na „Prüfen”.

Wir bauen uns eine Hütte uzupełnianie luk we fragmencie książki Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”. Po prostu uzupełnij luki (są tak zaprojektowane, aby nie trzeba było wprowadzać niemieckich znaków). Po rozwiązaniu kliknij na klawiszu „Prüfe”. Możesz także prosić o podpowiedź („Tipp”) – komputer podrzuci Ci kolejną literkę w miejscu „migania” kursora (kosztuje to jednak punkty karne, obniżające ostateczny procentowy wynik).

Passiv – strona bierna ćwiczenie typu rozsypanka-przeciąganka (z elementów należy utworzyć zdanie), po ułożeniu naciskamy klawisz „Prüfe” i przechodzimy do kolejnego przykładu (klawisz „=>>”.)

Passiv – strona bierna zamiana na ten sam czas i uzupełnienie luk tworzących zdanie w stronie biernej (w tym samym czasie co zdanie wyjściowe). Po rozwiązaniu kliknij na klawiszu „Prüfe”. Możesz także prosić o podpowiedź („Tipp”) – komputer podrzuci Ci kolejną literkę w miejscu „migania” kursora (kosztuje to jednak punkty karne, obniżające ostateczny procentowy wynik).

Nazwy geograficzne i ich polskie odpowiedniki – ćwiczenie typu rozsypanka-przeciąganka (należy dopasować lewą i prawą kolumnę), po ułożeniu naciskamy klawisz „Prüfe” i przechodzimy do kolejnego przykładu (klawisz „=>>”.)

Przymiotnik test lukowy, 53 podpunkty. Po rozwiązaniu kliknij na klawiszu „Prüfe”. Możesz także prosić o podpowiedź („Tipp”) – komputer podrzuci Ci kolejną literkę w miejscu „migania” kursora (kosztuje to jednak punkty karne, obniżające ostateczny procentowy wynik).

Pierwiastki i związki chemiczne – test wyboru kładący szczególny nacisk na nazwy pierwiastków mających niemiecki, a nie łaciński źródłosłów. Ćwiczenie szczególnie przydatne dla klas dwujęzycznych oraz kandydatów na studia ścisłe / przyrodnicze w Niemczech.

Słownictwo matematyczne – (ważniejsze przykłady) – test wyboru. Ćwiczenie szczególnie przydatne dla klas dwujęzycznych oraz kandydatów na studia ścisłe w Niemczech.

Słownictwo prawnicze – (ważniejsze przykłady) – test wyboru. Ćwiczenie szczególnie przydatne dla klas dwujęzycznych oraz kandydatów na studia prawnicze w Niemczech.

Słownictwo medyczne – test wyboru. Ćwiczenie szczególnie przydatne dla klas dwujęzycznych, lekarzy i pracowników służby zdrowia oraz kandydatów na medycynę chcących studiować w Niemczech.

Konjunktiv II / Konditional I – ćwiczenie wyboru, 15 podpunktów

Kontraste PL-DE – najistotniejsze różnice między językiem polskim a niemieckim, ćwiczenie wyboru, 25 podpunktów

Koło fortuny Ćwiczenie nazw owoców i ważyw

2 komentarze

  1. Krzysztof Żelechowski

    1. Tak się pisze „warzywa”.
    2. Nie ma słowa ??Vorsage. Ani w słowniku, ani w sieci (za wyjątkiem tej strony). Dziwne, ale nie ma. Najbliższy znaczeniem będzie chyba Wink.