Perfekt - czas przeszły Perfekt

das-perfekt

Perfekt - czas przeszły Perfekt