Czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben

Perfekt mit haben- czas przeszły Perfekt z haben

Większość czasowników w języku niemieckim czas Perfekt tworzy z czasownikiem posiłkowym haben. Są to przede wszystim:

» Czasowniki przechodnie tzw. transitive Verben, które wymagające dopełnienia w bierniku (Akkusativie)
machen, haben, besuchen, schreiben, fahren (w znaczeniu wieźć), sehen

Ich habe meinen Bruder gesehen. Widziałem mojego brata.
Ich habe meine Oma besucht. Odwiedziłem moją babcie.
Wir haben den Brief geschrieben. Napisaliśmy list.

» Czasowniki zwrotne tzw. reflexive Verben
sich freuen, sich waschen, sich anziehen, sich vorstellen, …

Ich habe mich  gewaschen. Umyłem się.
Er hat sich vorgestellt. Przedstawił się.
Sie haben sich unterhalten. Napisaliśmy list.

» Czasowniki modalne tzw. Modalverben
mögen, sollen, wollen, dürfen, können, müssen

Ich habe es nicht gewollt. Nie chciałem tego.
Sie hat es  nicht gekonnt. Nie potrafiłą tego.

Jeżeli chcemy stworzyć zdanie z czasownikiem modalnym i drugim czasownikiem (w bezokoliczniku) musimy odwołać się do innych zasad gramatycznych. Szukaj działu: Czas przeszły z czasownikiem modalnym.

» Duża grupa czasowników nieprzechodnich, nie wymagających dopełnienia w bierniku, które nie wyrażają ruchu, kierunku, lecz przedewszystkim trwanie czynności lub stanu
sitzen, stehen, helfen, arbeiten, …

Ich habe dir  geholfen. Pomagałem Ci.
Er hat lange auf dem Bahnhof gestanden. Stał długo na dworcu.
Sie haben schon 2 Wochen gearbeitet. Oni pracowali już 2 tygodnie.

» Czasowniki nieosobowe
es regnet, es schneit, es donnert, es gibt, …

Gestern hat es geschneit. Wczoraj padał śnieg.
Vorgestern hat es geregnet. Przedwczoraj padał deszcz.

Wyjątki:

es passiert, es geschieht, es kommt vor, es gelingt

Was ist passiert? Co się stało?