Czasownik – das Verb

Czasowniki w języku niemieckim są odmienną częścią mowy. Wyrażaj czynności lub stany. Odmieniają się przez osoby, liczby, czasy, tryby oraz strony.  Niemieckie czasowniki można podzielić na dwie grupy – patrz niżej.

Osobowe przez które odmienia się czasownik:

 

Singular
Plural
liczba pojedyncza liczba mnoga
ich – ja wir – my
du – ty ihr – wy
er – on Sie – Pan/Pani/Państwo*
sie – ona sie – oni
es – ono

* czasownik wyrażony przy pomocy tego zaimka nazywany jest formą grzecznościową.

Końcówki jakie przyjmuje czasownik zależnie od osoby

Singular Plural
ich ~e wir ~en
du ~st ihr ~t
er
sie
es
~t Sie
sie
~en