Czasownik – wprowadzenie

Czasowniki w języku niemieckim są odmienną częścią mowy. Wyrażaj czynności lub stany. Odmieniają się przez osoby, liczby, czasy, tryby oraz strony.  Niemieckie czasowniki można podzielić na dwie grupy – patrz niżej.

Czasowniki samodzielne dzielą się pod względem:

& formy na:

proste – machen, fragen, lernen, fahren, usw.
złożone :
rozdzielnie – abbauen, zumachen, einladen, usw.
nierozdzielnie – verstehen, erwarten, empfehlen, usw.

& stosunku do podmiotu na:

osobowe – gehen, fahren, machen, schreiben, usw.
nieosobowe – regnen, schneien, blitzen, donnern, uws.

& stosunku do dopełnienia na:

przechodnie (wymagają dopełnienia w Akkusativie) – schreiben, sehen, haben, hören, bauen, usw.
nieprzechodnie (nie wymagają dopełnienia w Akkusativie)- leben, gehen, kommen, liegen, usw.

Czasowniki posiłkowe dzielą się na:

& posiłkowe czasu:

– haben, sein, werden

& posiłkowe trybu:

– können, müssen, wollen, dürfen, mögen, sollen