Drzewa liściaste

Każdy rodzajnik oznaczony został innym kolorem :
der die das

Prawie wszystkie nazwy drzew są rodzaju żeńskiego, poza jednym wyjątkiem jakim jest der Ahorn czyli nasz polski klon
der Laubbaum, die Laubbäume drzewa liściaste

Ausnahme / Wyjątek

der Spitzahorn klon (zwyczajny)

die Birke brzoza
die Eberesche / der Vogelbeerbaum jarzębina
die Eiche dąb
die Esche jesion
die Erlen olsza
die Hainbuche / die Weißbuche grab (zwyczajny)
die Korbweide wierzba
die Linden lipa
die Pappel topola
die Rosskastanie kasztanowiec
die Rotbuche / die Buche buk (zwyczajny)
die Ulme / die Rüster wiąz