Grammatische Übungen – Ćwiczenia gramatyczne

zum Verb (do czasownika)

zum Artikel (do rodzajników)

Rodzajnik określony I – Der bestimmte Artikel I
Rodzajnik nieokreślony I – Der unbestimmte Artikel I
Rodzajnik nieokreślony II – Der unbestimmte Artikel II
Rodzajnik określony, brak rodzajnika – Der bestimmte Artikel und Null-Artikel
Online Test – wie lautet der richtige Artikel
Wie lautet der richtige Artikel
Rodzajniki – Artikellehre – Stadt und Wohnen
Rodzajniki – Artikellehre – Badezimmer
Rodzajniki – Artikellehre – Tiernamen
Rodzajniki – Artikellehre – im Restaurant

zum Substantiv (do rzeczowników)

zum Adjektiv (do przymiotników)

Podstawowe przymiotniki – znaczenie
Tworzenie przymiotników
Deklination der Adjektive – Odmiana przymiotników
[NEU] Stopniowanie przymiotników – Die Komparation der Adjektive
[NEU] Ćwiczenie: Przymiotniki – Adjektive – Klasse 4 – Quiz
[NEU] Ćwiczenie: Wohnung + Adjektiv – Klasse 4 – Memory

zum Präposition (do przyimków)

zum Pronomen (do zaimków)

zum Adverb (do przysłówków)

zum Numerale (do liczebników)

zur Partikel (do partykół)

zur Negation (do przeczenia)

zur Syntax (do zdania)

Spójniki szyku prostego – Konjunktionen mit der geraden Wortfolge
Użycie spójnika denn – Gebrauch des Konjunktion „denn”
Spójnik weil – Konjunktion „weil”
Szyk prosty – spójniki und, aber, denn, oder, sondern – Gerade Wortfolge – Konjunktionen
wenn oder als

Der Finalsatz – zdanie okolicznikowe celu
Der Kausalsatz – zdanie okolicznikowe przyczyny
[NEU]Der Kausalsatz
– zdanie okolicznikowe przyczyny II
Der Konzessivsatz – zdanie przyzwalające
Übung zum Satzbau 1
Ćwiczenie dot. określania części mowy Wortarten richtig erkennen
Ćwiczenie dot. określania części mowy Wortarten vor allem Verben erkennen