Homonimy

Homonimy są to wyrazy o jednakowych formach, ale różnych znaczeniach i
(bardzo często) rodzajnikach. W jezyku niemieckim homonimy najczęściej różnią
się rodzajnikiem albo formą liczby mnogiej.

Wort Bedeutung
Singular Plural
der Alb die Albe zmora
die Alb Jura
Szwabska (nazwa geograficzna góry)
der Balg die Bälge skóra
zwierzęca
das Balg
/
der
Balg
die Bälger bachor
der Band die Bände tom
das Band die Bänder wstążka; taśma
das Band die Bande węzeł, więź
die Bank die Bänke ławka
die Bank die Banken bank
der Bauer die Bauern chłop; wieśniak
das Bauer die Bauer klatka (dla ptaków)
der Bord pokład; burta
das Bord die Borde półka
der Bund die Bünde związek; sojuisz
das Bund die Bunde pęczek; wiązka
der Erbe die Erben spadkobierca
das Erbe spadek; spuścizna
der Ekel wstręt
das Ekel wstrętny typ
/ obrzydliwiec
der Flur die Flure korytarz
die Flur die Fluren poetycko – niwa; pole
der Gehalt zawartość
das Gehalt die Gehälter pensja; pobory
das Gesicht die Gesichter twarz
das Gesicht die Gesichte przywidzenie; wizja
das Gesicht oblicze; wygląd
der Golf die Golfe zatoka
das Golf golf (Spielart)
der Heide die Heiden poganin
die Heide die Heiden puszcza; step
der Hut die Hüte kapelusz
die Hut opieka; piecza
der Junge die Jungen chłopiec
das Junge die Jungen młode (np. szczenię)
der Kaffee die Kaffees kawa
das Kaffee die Kaffees kawiarnia
die Koppel die Koppeln wybieg / pastwisko / zagroda (np. dla koni);
smycz; sfora (np. psów)
das Koppel die Koppel pendet u szabli; pas (np. do pistoletu)
der Kiefer die Kiefer szczęka
die Kiefer die Kiefern sosna
der Kristall die Kristalle kryształ
(minerał)
das Kristall kryształ
(wyszlifowane szkło)
der Kunde die Kunden klient
die Kunde wieść; wiadomość
der Laster die Laster ciężarówka
das Laster das Laster nałóg
der Leiter die Leiter kierownik
die Leiter die Leitern drabina
die Mark die Marken okręg pograniczny
die Mark marka (dawniej jednostka monetarna w Niemczech)
das Mark szpik
(~kostny – Knochenmark)
der Mangel die Mängle wada; brak; niedobór
die Mangel die Mangeln magiel
der Marsch die Märsche marsz
die Marsch die Marschen marsze (rodzaj gleb tzw. gleby marszowe)
der Mast die Maste(n) maszt
die Mast tuczenie
der Messer die Messer przyrząd pomiarowy, mierniczy
das Messer die Messer nóż
der Militär die Militärs wojskowy (ktoś pracyjący w wojsku na stanowisku)
das Militär wojsko
der Moment die Momente moment; chwila
das Moment die Momente powód (decydujący); okoliczność; przyczyna;
dowód
der Morgen poranek; rano; ranek
das Morgen die Morgen jutro
die Mutter die Mütter mama
die Mutter die Muttern nakrętka; śrubka
der Muck die Mucke bąknięcie; mruknięcie
die Muck jdn auf der Muck haben – śledzić kogoś
der Muff die Muffe mufka; zarękawek
der Muff stęchlizna; pleśń
der Muffel die Muffel pysk; ryj; mruk; gderacz
die Muffel die Muffeln mufla
der Otter die Otter wydra
die Otter die Ottern żmija
der Pany die Panys grzywka
der
/
das
Pany
die Panys kucyk (Zwergpferd)
der Positiv die Positive stopień
równy
das Positiv die Positive pozytyw
die Ruhr die Ruhren biegunka (czerwonka)
die Ruhr Ruhra (rzeka)
die Sau die Säue; Sauen świnia; maciora
die Sau Sawa (rzeka)
der Schild die Schilde tarcza
das Schild die Schilder wywieszka
die See die Seen morze
der See die Seen jezioro
der Selenit die Seleniten mieszkaniec księżyca
der Selenit die Selenite selenit (minerał)
die Steuer die Steuern podatek
das Steuer die Steuer kierownica; ster
der Strauß die Sträuße wiązanka; bukiet
der Strauß die Strauße struś
der Tappe die Tappen niezdara; gamajda; gapa; niedorajda
die Tappe die Tappen łapa (potocznie)
der Tau rosa
das Tau die Taue lina
das Tau die Taus grecka
litera tau
der Taube die Tauben głuchoniemy
die Taube die Tauben gołąb (ptak)
der Teil die Teile część (z całości)
das Teil die Teile część (zamienna);  sztuka (pojedyncza)
der Tor die Toren głupiec; prostak
das Tor die Tore brama; bramka
die Traute die Trauten luba; ukochana
die Traute odwaga; zaufanie
der Treff die Treffe trefl; żołądź
das Treff die Treffs cios; uderzenie
das Trema die Tremas trema (rozłącznik, rozdzielnik, dwie kropki nad
literami e, i, u, oznaczające, że nalezy wymówić
oddzielnie samogłoskę stojącą przed nimi)
das Trema trema; strach
das Tuch die Tücher chustka,
ścierka
das Tuch die Tuche sukno
der Verdienst zarobek
das Verdienst die Verdienste zasługa
der Weise die Weisen mędrzec
die Weise die Weisen sposób
die Weise die Weisen melodia
die Wiese die Weisen sierota
das Wort die Wörter słówko
das Wort die Worte słowo
der Zoll die Zoll cal
der Zoll die Zölle cło