Jugendsprache: swag

Jugendsprache: swag

Jugendsprache – to określenie języka młodzieży w Niemczech. Jugendsprache to nic innego jak żargon, jakim posługują się młodzi Niemcy w codziennej komunikacji.

Dziś o słowie: swag.1 Które w 2011 roku zostało wybrane przez Langenscheid Jugendwort jako słowo roku.

swag wywodzi się z angielskiego słowa Swagger, może oznaczać czasownik chwalić się (prahlen), dumnie kroczyć (stolzieren), albo iść z podniesioną głową (erhobenen Hauptes gehen), a nawet paplać (schwadronieren). Jako przymiotnik może oznaczać super(gail, cool), świetnie (wunderbar, ausgezeichnet).

Wcześniej w latach 60-tych słowo używane było przez niewyoutowane osoby homoseksualne by oznajmić komuś swoją orientację seksualną. „Secretly we are gay” („Insgeheim sind wir schwul”).

1 Quelle www.schwaebische.de