K+1 – Kapitel 2 – Patchworkfamilien in Deutschland

Materiał na podstawie ćwiczeń Komplett Plus 1 – Lektion – Patchoworkfamilien in Deutschland – Rodziny patchworkowe w Niemczech

Wortschatz – słownictwo

DeutschPolnisch
alsowięc
alternativalternatywnie
ausz
aus verschiedenen Beziehungenz różnych związków
da seinbyć obecnym
danachpotem
das Ehepaar, -epara
das ist mehr alsto jest więcej niż
das Problem, -eproblem
der Alleinerziehendesamotnie wychowujący 
der Experte, -nekspert
der Trauscheindokument potwierdzający zawarcie małżeństwa
der Verbundzwiązek, więź
die Alleinerziehendesamotnie wychowująca
die Beziehungzwiązek
die Freizeitczas wolny
die Lebensform, -enforma życia
die Zahl steigtliczba rośnie
ein Kind benachteiligenzaniedbywać, traktować w gorszy sposób dziecko
ein Kind bevorzugenwoleć, faworyzować dziecko
es gibtjest/są
es ist wichtigjest ważne
fastprawie
für alledla wszystkich
gleichjednocześnie, równo
immer seltenercoraz rzadszy
jede siebte Familieco siódma rodzina
jemandktoś
könnenmóc, umieć, potrafić
lebenżyć
miteinanderwspólnie, razem
nicht nurnie tylko
nochjeszcze
ohnebez
profitieren von etw.profitować, korzystać z 
sagenmówić
sich verstehenrozumieć się
sotak więc, tak
steigenwzrastać
traditionelltradycyjny
verbringenspędzać
verheiratet seinbyć mężatką, żonatym
verstehenrozumieć
zusammenlebenwspólnie żyć

Übung 1. Lerne Wortschatz.
Ucz się słówek.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 2. Finde Paare.
Znajdź pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.