K1 – Lektion 1c – Morgen beginnt die Schule

Słownictwo

Das Wort auf DeutschDas Wort auf Polnisch
beginnen (beginnt) – zaczynać (zaczyna)
Biologie (Bio) – biologia
das Fach, die Fächer – przedmiot szkolny
Deutsch – język niemiecki
die Pause – pauza, przerwa
die Stunde, die Stunden – godzina, godziny
die vierte Stunde – czwarta godzina
die zweite Stunde – druga godzina
Englisch – język angielski
Erdkunde/Geografie – geografia
erste – pierwsza
freitags – w piątki
Geschichte – historia
ich glaube – sądzę, myślę
in der Schule – w szkole
Informatik – informatyka
Klassenlehrerstunde – godzina wychowawcza
Kunst – plastyka, sztuka
Latein – łacina
Mathematik (Mathe) – matematyka (matma)
mittwochs – w środy
morgen – jutro
nachmittags – popołudniami
Physik – fizyka
Polnisch – język polski
Sicherheitsbildung – EdB, Edukacja dla bezpieczeństwa
sonntagnachmittags – w niedzielne popołudnia, co niedzielę popołudniami
Sozialkunde – wiedza o społeczeństwie
Sport – wychowanie fizyczne, sport
um – o
Um wie viel Uhr? – O której godzinie?
von … bis … – od … do …
vormittags – przedpołudniami, każdego przedpołudnia
wie lange? – jak długo?
wieder – znowu
zu Ende sein – kończyć się

Übung 1. Finde Paare. Znajdź pary.

Übung 2. Teste dich. Sprawdź się.

Übung 3. Lose eine Frage und beantworte sie. Wylosuj pytanie i odpowiedz na nie.

1. Wie spät ist es? – (13:45 Uhr)

2. Um wie viel Uhr beginnt die Schule? (8:10 Uhr)

3. Wie spät ist es? – (23:15 Uhr)

4. Wann hast du Deutsch?

5. Wie lange hast du morgen Unterricht?

6. Wie spät ist es? – (19:25 Uhr)

7. Wie viele Stunden hast du donnerstags?

8. Wann habt ihr Kunst?

9. Wie lange dauert Physikunterricht?

10. Um wie viel Uhr beginnt Deutsch? (8:50 Uhr)

11. Wie lange hast du am Freitag Unterricht?

12. Um wie viel Uhr beginnt Mathe? (11:30 Uhr)

13. Wie spät ist es? – (1:50 Uhr)

14. Wie lange dauert Polnischunterricht?

15. Wann hast du 2 Stunden Chemie?

16. Wann beginnt und endet die letzte kurze Pause?

17. Was hast du mittwochs in der vierten Unterrichtsstunde? (Mathe)

18. Wie viele Stunden hast du montags?

19. Wie spät ist es? – (9:40 Uhr)

20. Um wie viel Uhr beginnt Mathe? (13:25 Uhr)