K1 – Lektion 1c – Morgen beginnt die Schule

Słownictwo

Das Wort auf DeutschDas Wort auf Polnisch
beginnen (beginnt) – zaczynać (zaczyna)
Biologie (Bio) – biologia
das Fach, die Fächer – przedmiot szkolny
Deutsch – język niemiecki
die Pause – pauza, przerwa
die Stunde, die Stunden – godzina, godziny
die vierte Stunde – czwarta godzina
die zweite Stunde – druga godzina
Englisch – język angielski
Erdkunde/Geografie – geografia
erste – pierwsza
freitags – w piątki
Geschichte – historia
ich glaube – sądzę, myślę
in der Schule – w szkole
Informatik – informatyka
Klassenlehrerstunde – godzina wychowawcza
Kunst – plastyka, sztuka
Latein – łacina
Mathematik (Mathe) – matematyka (matma)
mittwochs – w środy
morgen – jutro
nachmittags – popołudniami
Physik – fizyka
Polnisch – język polski
Sicherheitsbildung – EdB, Edukacja dla bezpieczeństwa
sonntagnachmittags – w niedzielne popołudnia, co niedzielę popołudniami
Sozialkunde – wiedza o społeczeństwie
Sport – wychowanie fizyczne, sport
um – o
Um wie viel Uhr? – O której godzinie?
von … bis … – od … do …
vormittags – przedpołudniami, każdego przedpołudnia
wie lange? – jak długo?
wieder – znowu
zu Ende sein – kończyć się

Übung 1. Finde Paare. Znajdź pary.

Übung 2. Teste dich. Sprawdź się.

Übung 3. Lose eine Frage und beantworte sie. Wylosuj pytanie i odpowiedz na nie.