K1 – Lektion 1d – Was brauchst du?

Odmiana rodzajnika określonego przez przypadki.

der bestimmte Artikel – rodzajnik określony

Czasowniki takie jak brauchen, suchen, kaufen wymagają dopełnienia w bierniku (Akkusativie). Zwróć uwagę na zmianę rodzajnika męskiego der w bierniku na den! Pozostałe rodzajniki brzmią identycznie jak w mianowniku.

Ich brauche den Computer. Potrzebuję komputer.
Sie sucht die Tasche. Ona szuka torbę.
Er kauft das Buch. On kupuje książkę.

Odmiana czasowników brauchen, suchen, kaufen

PersonVerbform – SingularPersonVerbform – Plural
ichbruche
suche
kaufe
wirbrauchen
suchen
kaufen
dubrauchst
suchst
kaufst
ihrbraucht
sucht
kauft
er
sie
es
man
braucht
sucht
kauft
sie
Sie
brauchen
suchen
kaufen
Odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym.

Übung 1. Finde Paare. Połącz w pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.