K1 – Lektion 2a – Magst du Mathe?

Wortschatz

kennenznać
suchenszukać
brauchenpotrzebować
mögen
ich mag
du magst
er-sie-es mag
wir mögen
ihr mögt
sie-Sie mögen
lubić
ja lubię
ty lubisz
on-ona-ono lubi
my lubimy
wy lubicie
oni-Pan/i/Państwo lubi(ą)
nettmiły
strengsurowy
lustigwesoły, zabawny
gerechtsprawiedliwy
verständnisvollwyrozumiały
autoritärautorytarny
die Mathelehrerinnauczycielka matematyki
der Polnischlehrernauczyciel polskiego
die Sportlehrerinnauczycielka w-f
die Kunstlehrerinnauczycielka plastyki
der Biologielehrernauczyciel biologii
das Lieblingsfachulubiony przedmiot
die Geschichtehistoria
die Erdkundegeografia
die Kunstplastyka, sztuka
interessantinteresujący
ruhigspokojny
kompetentkompetentny
einfachprosty, łatwy
tollwspaniały
uninteressantnieinteresujący
langweilignudny
nervösnerwowy
ungerechtniesprawiedliwy
schwierigtrudny
doofgłupi
klugmądry
ernstpoważny
inkompetentniekompetentny
sanftłagodny
informativpouczający
unterhaltsamzajmujący, interesujący
das Fachprzedmiot
sehr nettbardzo miły
zu jungza młody
wartenczekać
die dritte Stundetrzecia lekcja/godzina
eine große Niete in Mathe seinbyć beznadziejnym z matematyki
findenuważać, sądzić
der Mathelehrernauczyciel matematyki
die Fremdsprache, -njęzyk obcy
besondersszczególnie
der Englischlehrernauczyciel angielskiego
sehr gutbardzo dobry/dobrze
auchteż
sein/seinejego
die Biologiebiologia
die Chemiechemia
die Mathematma
das Deutschniemiecki
das Polnischpolski
wirklichnaprawdę
der Schüler, –uczeń
die Schülerin, -nenuczennica
alle Schülerwszyscy uczniowie
natürlichoczywiście, naturalnie
die Geografiegeografia
der Freund, -eprzyjaciel
die Freundin, -nenprzyjaciółka
der Schriftsteller, –pisarz
die Schriftstellerin, -nenpisarka
der Bundeskanzler, –kanclerz
die Bundeskanzlerin, -nenkanclerz (kobieta)
der Mönchmnich
das Modelmodel/ka
der Schauspieler, –aktor
die Schauspielerin, -nenaktorka

Bei Störungen bitte hier klicken.

Modalverb – czasownik modalny mögen: lubić

SingularPlural
ichmagwir mögen
dumagstihrmögt
er
sie
es
magsie
Sie
mögen
Zwróć uwagę, że w odmianie czasownika modalnego mögen – ö zmienia się w l. pojedynczej na a.
1 i 3 os. l. pojedynczej brzmią identycznie (nie mają końcówek charakterystycznych dla swoich zaimków osobowych)

Übung 1. Ordne zu. Przyporządkuj.

Hier üben, oder den Link klicken.

Übung 2. Bilde Sätze und übersetze sie. Ułóż zdania i przetłumacz je.

  1. keine – Leonore – mögen – Schokolade – .
  2. mögen – Leon – Deutsch – sehr – .
  3. mögen – Frau Schaumbad – Physik – .
  4. mögen – auch – ich – die Klassenlehrerin – sehr – .
  5. mögen – er – mich – nicht – .
  6. mögen – ihr – der Englischlehrer – oder?

Übung 3. Bilde Sätze und übersetze sie. Ułóż zdania i przetłumacz je.

Übung 4. Ergänze die Sätze und übersetze sie. Uzupełnij zdania i przetłumacz je.

Odmiana zaimków osobowych przez przypadki

Nominativ
wer? was?
kto? co?
Genitiv
wessen?
czyj?
Dativ
wem?
komu?
Akkusativ
wen? was?
kogo? co?
ich jameinermir mniemich mnie
du tydeinerdir tobiedich ciebie
er onseinerihm jemuihn jego
sie onaihrerihr jejsie jej
es onoseinerihm jemues je
wir myunseruns namuns nas
ihr wyeuereuch wameuch was
sie oni/oneihrerihnen imsie ich
Sie Pani/Pan/PaństwoIhrerIhnen Pani/Panu/PaństwuSie Panią/Pana/Państwo

Zaimki osobowe w mianowniku i bierniku

Nominativ
wer? was?
kto? co?
Akkusativ
wen? was?
kogo? co?
ich jamich mnie
du tydich ciebie
er onihn jego
sie onasie jej
es onoes je
wir myuns nas
ihr wyeuch was
sie oni/onesie ich
Sie Pani/Pan/PaństwoSie Panią/Pana/Państwo

Übung 5. Ordne die Personalpronomen im Akkusativ den Personalpronomen im Nominativ zu. Dopasuj zaimki osobowe w bierniku zaimkom osobowym w mianowniku.

Übung 6. Bilde Sätze. Ułóż zdania.

Übung 7. Bilde Sätze. Ułóż zdania.

Bei Störungen bitte hier klicken.