K1 – Lektion 2c – Hast du auch einen Hund?

 • Poznasz tu nazwy zwierząt domowych
 • Nauczysz się używać rodzajników nieokreślonych oraz przeczenia kein/keine w mianowniku i bierniku
 • Cechy charakteru zwierząt, przymiotniki określające zwierzęta
das Tierzwierzę
das Chinchilla, die Chinchillas szynszyla
der Hamster, die Hamsterchomik
der Kanarienvogel, die Kanarienvögelkanarek
der Fisch, die Fischeryba
der Papagei, die Papageienpapuga
die Schildkröte, die Schildkrötenżółw
die Katze, die Katzenkot
der Kater, die Kater kocur
das Meerschweinchen, die Meerschweinchen świnka morska
der Hund, die Hundepies
die Hündin, die Hündinnenpies (suczka)
das Kaninchen, die Kaninchenkrólik
die Ratte, die Ratten szczur
die Maus, die Mäuse mysz
das Schwein, die Schweineświnia/świnka
der Affe, die Affenmałp(k)a
die Schlange, die Schlangenwąż

Bild 1. Mówiąc o czymś/kimś po raz pierwszy używamy rodzajników nieokreślonych ein (odpowiednik der/das) oraz eine (odpowiednik die).

Bild 1. Rodzajnik nieokreślony w mianowniku – Nominativ

Bild 2. Gdy chcemy wyrazić posiadanie czegoś/kogoś musimy użyć rodzajników nieokreślonych w bierniku (Akkusativ). Zwróć uwagę na zmianę w przypadku rodzaju męskiego (der/ein) zmienia się on na den/einen.
Gdy mówimy o posiadanych przedmiotach w liczbie mnogiej wówczas nie nazywamy rodzajnika (zresztą nie ma rodzajnika nieokreślonego w liczbie mnogiej), dlatego określamy ilość za pomocą liczebników głównych (dwa, trzy, …), liczebników nieokreślonych (wiele, kilka, …). Patrz obrazek 2

Bild 2. Rodzajnik nieokreślony w bierniku – Akkusativ

Bild 3. Gdy chcemy zaprzeczyć i powiedzieć, że to jest inne zwierze, wystarczy poprzedzić rodzajnik nieokreślony literką k.
Nominativ – Mianownik
r. męski: einkein
r. żeński: einekeine
r. nijaki: einkein
l. mnoga brakkeine

Bild 3. Przeczenie kein/keine w mianowniku (Nominativ)

Bild 4. Gdy chcemy zaprzeczyć posiadanie zwierzaka, wystarczy poprzedzić rodzajnik nieokreślony w bierniku literką k.
Akkusativ – Biernik
r. męski: einenkeinen
r. żeński: einekeine
r. nijaki: einkein
l. mnoga brakkeine

Bild 4. Przeczenie kein/keine w bierniku (Akkusativ)

Übung 1. Lerne die Tiernamen. Danach finde Paare!
Ucz się nazw zwierząt. Następnie znajdź pary!

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 2. Ordne den Tiernamen die Bilder zu.
Przyporządkuj nazwom zwierząt obrazki.

Bei Störungen bitte den Link klicken.

Übung 3. Finde Haustiere!
Znajdź nazwy zwierząt po niemiecku!

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 4. Was ist richtig? Markiere!
Co jest poprawnie? Zaznacz!

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 5. Welches Bild passt zu dem Satz. Wähle aus!
Jaki obrazek pasuje do zdania. Wybierz!

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 6. Finde den Weg zu dem Tier oder zu den Tieren!
Znajdź drogę do zwierzęcia/zwierząt.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 7. Was für ein Haustier hast du? Finde Paare.
Jakie masz zwierzę domowe. Połącz zdania w pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Rodzajnik nieokreślony w mianowniku Nominativ i bierniku Akkusativ oraz przeczenie kein/keine

Übung 1. Beantworte die Fragen.
Odpowiedz na pytania.

 1. Hat Lukas einen Hund? (Schildkröte)
 2. Haben Sie einen Hamster, Frau Lindenberg? (Meerscheinchen)
 3. Hast du eine Hündin? (Hund)
 4. Hast du ein Buch? (Ordner)
 5. Hast du eine Schildkröte? (Hamster)
 6. Hat Herr Mayer ein Chinchilla? (Maus)
 7. Hat Frau Lindenberg einen Hamster? (Chinchilla)
 8. Haben wir einen Kuli? (Bleistift)
 9. Habt ihr eine Schere? (Radiergummi)
 10. Hast du eine Mappe? (Buch)
 11. Hat er einen Fernseher? (Laptop)
 12. Habt ihr eine Wohnung? (Haus)
 13. Hast du eine Ratte? (Kater)
 14. Hat Simon einen Filzstift? (Bleistift)
 1. Ist das ein Kaninchen? (Hund)
 2. Ist das eine Ratte? (Papagei)
 3. Ist das ein Papagei? (Kanarienvogel)
 4. Ist das ein Filzstift? (Bleistift)
 5. Ist das eine Schere? (Klebstoff)
 6. Sind das Hunde? (Fische)
 7. Sind das Meerscheinchen? (Hamster)
 8. Ist das ein Buch? (Heft)
 9. Ist das ein Haus? (Wohnung)
 10. Ist das ein Badezimmer? (Küche)
 11. Ist das eine Blume? (Lampe)
 12. Ist das ein Kanarienvogel? (Papagei)
 13. Sind das Hündinnen? (Katzen)
 14. Sind das Meerschweinchen? (Chinchillas)
 1. Magst du Hamster? (Fische)
 2. Mögt ihr Hunde? (Kanarienvögel)
 3. Magst du Blumen? (Obst – owoce)
 4. Mögen Sie Fische, Frau Weber? (Katzen)
 5. Magst du Kanarienvögel? (Papageien)
 6. Mag Herr Neumann Bücher? (Zeitungen – gazety)
 7. Mag er Katzen? (Hunde)
 8. Magst du Fische? (Schildkröten)
 9. Mögt ihr Fremdsprachen? (Mathe)
 10. Magst du Chinchillas? (Meerschweinchen)
 11. Mag Frau Braun Hunde? (Katzen)
 12. Mag sie Ratten? (Katzen)
 13. Mögen Sie Frau Lauberg Schildkröten? (Fische)
 14. Mag Olivier Papageien? (Hunde)

Wie sind Tiere? Jakie są zwierzęta?

Adjektiv – Eigenschaftprzymiotnik – cecha
ängstlichstrachliwy, bojaźliwy
bravgrzeczny
dumm głupi
faul leniwy
freundlich przyjacielski, przyjazny
gefährlichniebezpieczny
gescheit rozumny
intelligent inteligentny
lieb kochany, miły
loyal lojalny
mutigodważny
nett miły
stolz dumny
störrisch uparty
süßsłodki, miły
treuwierny
unbravniegrzeczny

Übung 1. Lerne die Adjektive mit Karteikarten! Ucz się przymiotników z fiszek.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 2. Finde Paare! Deutsch-Polnische Begriffe zuordnen
Znajdź pary!

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 3. Wie findest du das Tier? Benatworte die Frage!
Co uważasz o zwierzęciu? Odpowiedz na pytanie!

 1. Wie findest du die Katze? (łagodna)
 2. Wie findest du den Hund? (wierny)
 3. Wie findest du den Goldfisch? (słodki)
 4. Wie findest du den Kanarienvogel? (mądry)
 5. Wie findest du die Schildkröte? (inteligentna)
 6. Wie findest du den Affen? (miły)
 7. Wie findest du das Chinchilla? (grzeczny)
 8. Wie findest du die Ratte? (rozumny)
 9. Wie findest du das Kaninchen? (kochany)
 10. Wie findest du den Papagei? (dumny)

Akkusativ – Übungen. Biernik – ćwiczenia.

Übung 1. Bilde Sätze!
Ułóż zdania!

Bei Störungen bitte den Link klicken.

Übung 2. Was passt zusammen? Ziehe die Wörter in die Lückensätze.
Co z czym pasuje? Przeciągnij słowa w luki zdania!

Bei Störungen bitte den Link klicken.

Übung 3. Was passt in die Lücke? Ziehe das Wort in die Lücke.
Co pasuje w lukę? Przeciągnij słowo w lukę!

Bei Störungen bitte den Link klicken.

Übung 4. Bilde Sätze!
Ułóż zdania!

Bei Störungen bitte den Link klicken.

Übung 5. Entscheide dich, ob der Satz richtig oder falsch ist!
Zdecyduj, czy zdanie jest poprawne, czy nie!

Bei Störungen bitte den Link klicken.

Übung 6. Lose eine Frage und beantworte sie!
Wylosuj pytanie i odpowiedz na nie!

Bei Störungen bitte den Link klicken.