Rodzajnik nieokreślony w mianowniku - Nominativ

rodzajnik-nieokreslony-mianownik