K+1 – Lektion k – Sprichst du Deutsch?

Materiał ze słownictwem i ćwiczeniami do podręcznika (Kursbuch) Komplett Plus 1 – Kapitel Intro – Lektion k. Seiten 32-33.

Wortschatz – słownictwo

Deutsch – niemieckiPolnisch – polski
aufwachsendorastać
Chinesischchiński
deshalbdlatego
dorttam
du fährst(ty) jeździsz
du sprichstmówisz
Englischangielski
er spricht(on) mówi
fahrenjechać
fliegenlatać
Französischfrancuski
gehenchodzić
Griechischgrecki
Italienischwłoski
Japanischjapoński
man sprichtmówi się
nachdo
nach Hausedo domu
nochjeszcze
Polnischpolski
Russischrosyjski
sie fährt(ona) jeździ
sotak
so perfekttak perfekcyjnie
Spanischhiszpański
sprechenmówić
tollwspaniale
Türkischturecki
zweisprachigdwujęzyczny

Übung 1. Übe das Wortschatz. Ćwicz słownictwo.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 2. Finde Paare. Znajdź pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 3. Bilde das Wort auf den Buchstaben. Kategorie: Fremdsprachen. Stwórz słowo z literek. Kategoria: języki obce.

Übung 4. Finde Paare. Znajdź pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 5. Baue die Sätze. Zbuduj zdania.