K+2 – Kaufrausch und Kauf-Nix-Tag

Wortschatz zum Text: Kaufrausch

abhängig seinbyć uzależnionym
beginnenrozpoczynać, zaczynać
beiu, przy, koło
bei vielen Menschenu/dla wielu ludzi
beim Einkaufen glücklich seinbyć szczęśliwym podczas robienia zakupów
besondersszczególnie
das Ergebnis, -sewynik
das Lied, die Liederpiosenka
dennponieważ
der Einkaufsmarathonmaraton zakupowy
der Erwachsene, -ndorosły
der Kaufrauschgorączka zakupów
der Schlussverkauf, -verkäufenwyprzedaż
der Sonderverkauf, -verkäufenpromocja
der Test, -stest
die Alkoholsuchtuzależnienie od alkoholu
die Erwachsene, -ndorosła
die Kaufsuchtuzależnienie od zakupów
die moderne Gesellschaftnowoczesne społeczeństwo
die Nikotinsuchtuzależnienie od nikotyny
die Uhr, die Uhrenzagarek
ein Muss seinbyć obowiązkiem
eine zentrale Rolle spielen odgrywać centralną rolę
einen Test machenrobić test
es geht mir schlechtmam się źle
etwas gehört zur Normalitätcoś należy do normalności
fürdla
geht es dir schlechtczy masz się źle
immerzawsze
in der modernen Gesellschaftw nowoczesnym społeczeństwie
in Mode seinbyć w modzie
in seinem Liedw swojej piosence
jetztteraz
kaufsüchtig seinbyć uzależnionym
man brauchtpotrzebuje się
man erkenntrozpoznaje się
man kannmożna
neue Klamottennowe ubrania
neue Sachen kaufenkupować nowe rzeczy
nichts kaufen können nie móc nic kupować
oftczęsto
sehr gefährlich seinbyć bardzo niebezpiecznym
sehr stark gefährdet seinbyć bardzo silnie zagrożonym
sehr starke Kaufsuchtbardzo silne uzależnienie od zakupów
sehr wichtig seinbyć bardzo ważnym
sich (Dativ) etwas kaufenkupować sobie coś
sich über etwas (Akk.) lustig machennaśmiewać się z czegoś
ständig kaufen gehenciągle chodzić na zakupy
teste dich!sprawdź się
viel Einkaufendużo kupować
viel Spaß machensprawiać dużo radości
viele Menschenwielu ludzi
vom Kaufen abhängig seinbyć uzależnionym od kupowania
vor Weihnachtenprzed Świętami Bożego Narodzenia
wennkiedy, gdy
wunderschön seinbyć przecudnym/przepięknym

Wortschatz zum Text: Kauf-Nix-Tag

aberale
am letzten Samstagw ostatnią sobotę
auf dem Müll landenlądować na śmietniku
das Computerspiel, -egra komputerowa
das Geschenk, -eprezent
das heißtto znaczy, nazywa się
das Parfüm, -eperfumy
das Produkt, -eprodukt
der Arbeiter, – pracownik
der Initiator, -eninicjator
die Einkäufezakupy
die Idee zum Aktionstagpomysł na akcję całodniową
die Idee, -npomysł
die Klamotten (PL)ubrania
die Leuteludzie
die Sache, -nrzecz
ein neues Handynowy telefon
einen Tag langprzez (cały) dzień
enthaltenzawierać
es gibt + Akkusativjest
etwas änderncoś zmieniać
etwas weniger kaufentroszkę mniej kupować
eventuellewentualnie
fair behaltentraktować sprawiedliwie
für Familie und Freundedla rodziny i przyjaciół
für sich selbstdla siebie samego
für viele Menschendla wielu ludzi
gifftige Stoffesubstancje trujące
im Kaufrausch seinbyć w szale zakupów
im Novemberw listopadzie
in armen Ländernw biednych krajach
kein Geld ausgebennie wydawać pieniędzy
kein Shoppingbez zakupów
keine besonders große Rolle spielennie odgrywać szczególnie dużej roli
kommen auspochodzić z
laufenbiegać, biec
leiderniestety
man behaltettraktuje się
morgenjutro
nächstenastępny
neue Sachen produzierenprodukować nowe rzeczy
nicht gerecht seinbyć niesprawiedliwym
nicht gut für die Umwelt seinbyć nie dobrym dla środowiska
nicht so leichtnie tak dużo
nichts kaufennic nie kupować
oderlub
sehr wenig Geld bekommenotrzymywać bardzo mało pieniędzy
seit vielen Jahrenod wielu lat
sollenmieć powinność
über etwas besser nachdenkenprzemyśleć coś lepiej
über etwas nachdenkenprzemyśleć coś
viel arbeitendużo pracować
vielleichtmożliwe
von einem Geschäftze sklepu