K+2 – Lektion 2c – Was hast du am Sonntag gemacht?

Komplett + 2 – Lektion 2c – Was hast du am Sonntag gemacht? Co robiła/eś w niedzielę?

DeutschPolnisch
aber nichtale nie
alsjako
am Abend wieczorem
am Computer spielengrać na komputerze
am Nachmittagpo południu
arbeiten, hat … gearbeitetpracować
aufregend sein być ekscytującym
aufstehen, ist … aufgestandenwstawać
beiu, przy, koło
besuchen, hat … besuchtodwiedzać
bis zum Endeaż do końca
Brot mit Marmelade essenjeść chleb z marmoladą
das Ergebnis, -sewynik
das Jahrrok
das Viertelkwadrans
das Zimmer aufräumensprzątać pokój
den Bus nehmenwziąć (pojechać) autobus
den ganzen Tagprzez cały dzień
den Taxi nehmenwziąć taxi
der Monatmiesiąc
der Tagdzień
die Karten kaufenkupić bilety
die Managerin, -nenmanagerka
die Mannschaftdrużyna
die Minuteminuta
die Stundegodzina
die U-Bahn nehmenwziąć (pojechać) metro
die Wochetydzień
duschenbrać prysznic
ein Buch lesenczytać książkę
ein Tor schießenstrzelać bramkę
eine Pizza bestellenzamawiać pizzę
eine Stunde fernsehengodzinę oglądać telewizję
essen, hat … gegessenjeść
fahren, ist … gefahrenjechać
fernsehen, hat … ferngesehenoglądać telewizję
Fieber habenmieć gorączkę
Freunde besuchenodwiedzać przyjaciół
früh aufstehenwcześnie wstawać
frühstücken, hat … gefrühstücktjeść śniadanie
gehen, ist … gegangeniść
glücklich seinbyć szczęśliwym
im Bett bleibenzostać w łóżku
im Bett seinbyć w łóżku
im Urlaub seinbyć na urlopie
in die Schule fahrenjechać do szkoły
ins Stadion geheniść na stadion
ins Zentrum fahrenjechać do centrum
jemanden anrufendzwonić do kogoś
jemanden besuchenodwiedzać kogoś
jubeln, hat … gejubeltszaleć z radości
Kopfschmerzen habenmieć ból głowy
lernen, hat … gelerntuczyć się
lesen, hat … gelesenczytać
letzte Nachtzeszłej nocy
letzte Wochew zeszłym tygodniu
letzten Monatw zeszłym miesiącu
letzten Montagw zeszły poniedziałek
letzten Winterzeszłej zimy
letztes Jahrw zeszłym roku
letztes Wochenendew zeszły weekend
machen, hat … gemachtrobić
mit der Familie zu Mittag essenjeść z rodziną obiad
mit jemandem telefonierentelefonować z kimś
nach dem Abendessenpo kolacji
nach Hause zurückkommenwracać do domu
nehmen, hat … genommenbrać, wziąć
pünktlich anfangenrozpoczynać się punktualnie
rausgehenwychowdzić
schlafen, hat … geschlafenspać
sehen, hat … gesehenwidzieć
sehr müde seinbyć bardzo zmęczonym
sehr witzig seinbyć bardzo zabawnym
seit einem Jahrod roku
seit einem Monatod miesiąca
seit einer Stundeod godziny
seit einer Wocheod tygodnia
seit zwei Sekundenod dwóch sekund
sofort ins Bett geheniść natychmiast do łóżka
spät aufstehenpóźno wstawać
spielen, hat … gespieltgrać
sprechen, hat … gesprochenmówić
Tee trinkenpić herbatę
telefonieren, hat … telefonierttelefonować
trinken, hat … getrunkenpić
unterwegs seinbyć w drodze
voll seinbyć pełnym
vor (dem) Spielendeprzed końcem meczu
vor einem Jahrrok temu
vor einem Monatmiesiąc temu
vor einer Stundegodzinę temu
vor einer Wochetydzień temu
vor zwei Minutendwie minuty temu
warten auf jemandenczekać na kogoś
zu Abend essenjeść kolację
zu einer Konferenz fahrenjechać na konferencję
zum Glückna szczęście
zurückkommen, ist … zurückgekommenwracać

Übung 1. Ordne zu.
Przyporządkuj.

Bei Störungen bitte hier klicken. W razie problemów kliknij tutaj.