K+2 – Lektion 3a – Der Wievielte ist heute?

Słownictwo oraz ćwiczenia interaktywne do Lektion 3a z Komplett Plus 2.

Wortschatz – słownictwo

das Wort – słowodie Übersetzung – tłumaczenie
abod
als Kindjako dziecko
als Schriftstellerjako pisarz
Am Wievielten bist du geboren?Którego jesteś urodzony?
an der Universitätna uniwersytecie
auf dem Gymnasiumw gimnazjum
auf etwas eifersüchtig seinbyć zazdrosnym o coś
außerdempoza tym
bedeutendznaczący, wybitny
beim Musikfestival seinbyć na festiwalu muzycznym
bekannt machenzaznajamiać, rozgłaszać 
bisdo
das Tagebuchpamiętnik, dziennik
das Wunderkindcudowne dziecko
den ersten April pierwszego kwietnia
den Nobelpreis bekommenotrzymać nagrodę Nobla
Den Wievielten haben wir heute?Którego mamy dzisiaj?
den zwanzigsten Aprildwudziestego kwietnia
der Dichterpoeta
der erste Aprilpierwszy kwietnia
der Faschismusfaszyzm
der Jude, -nŻyd 
der Komponistkompozytor
der Neurologeneurolog
der Nobelpreis für …nagroda Nobla za …
der Physiker, –fizyk
der Reichskanzlerkanclerz Rzeszy
Der Wievielte ist heute?Który jest dzisiaj?
der zwanzigste Aprildwudziesty kwietnia
des 20. Jahrhunderts20-lecia 
die berühmteste Pianistinnajsławniejsza pianistka
die Bildhauereirzeźbiarstwo
die Blechtrommelblaszany bębenek
die Jüdin, -nenŻydówka
die Kindheit, -endzieciństwo
die Komponistin, -nenkompozytorka
die Literaturliteratura
die Matura machenrobić maturę
die Physikerin, -nenfizyczka
die Pianistin, -nenpianistka
die Relativitätstheorieteoria względności
die Universität besuchenuczęszczać na uczelnię
durch viele Konzerteprzez wiele koncertów
ein wichtigstes Buchnajważniejsza książka
eine Abitur bestehenzdawać maturę
eine Prüfung schreibenpisać egzamin
einen Oscar bekommenotrzymać oskara
etwas verlassenopuścić coś
für etwas (Akk) seinbyć za czymś
gebären (ist … geboren)rodzić
Geburtstag feiernświętować urodziny
gegen etwas (Akk) seinbyć przeciwko czemuś
Grafik studierenstudiować grafikę
ihr Lebenjej życie
im Alter von w wieku …
im Gebirge wandernwędrować w górach
im Versteckw ukryciu
in einem Konzentrationslager sterbenumrzeć w obozie koncentracyjnym
in ganz Europaw całej Europie
in Urlaub fahrenjechać na urlop
komponierenkomponować
kontrollierenkontrolować
laut seinbyć głośno/głośnym
mit wieviel Jahren?mając ile lat?
nach dem Tod po śmierci
nicht einfach seinbyć nie łatwym
ohne Abschlussbez dyplomu ukończenia szkoły
politisch aktiv seinbyć aktywnym politycznie
sehr bekannt seinbyć bardzo znanym
sich vor jemandem versteckenchować się przed kimś
sterben (ist … gestorben)umierać
verbringen in spędzać w
verfilmt seinbyć sfilmowanym
von wann bis wann?od kiedy do kiedy?
wann?kiedy?
Winterfreien habenmieć ferie zimowe
zum Geburtstag bekommenotrzymać na urodziny

Übung 1. Lerne Vokabeln. Ucz się słówek.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 2. Finde Paare. Znajdź pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 3. Finde Paare. Znajdź pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 4. Entscheide, was ist richtig. Zdecyduj, co jest poprawne.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 5. Ordne zu. Przyporządkuj.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 6. Lose eine Frage und beantworte sie. Wylosuj pytanie i odpowiedz na nie.

Bei Störungen bitte hier klicken.