K3 – Lektion 3d – Steffi hat Fieber

DeutschPolnisch
Wie geht´s dir denn?Co u ciebie?
Jak leci?
aussehenwyglądać
Du siehst nicht gut aus.Wyglądasz nie dobrze.
Nie wglądasz dobrze.
Was ist denn los mit dir?Co się z tobą dzieje?
krank seinbyć chorym
krankchory
gesund zdrowy
sich fühlenczuć się
sich gut/schlecht fühlenczuć się dobrze/źle
gar nicht wcale
der Kopfschmerz, – enból głowy
etwastroszeczkę, coś
das Fiebergorączka
der Hustenkaszel
der Schnupfenkatar
die Grippegrypa
der Durchfallbiegunka
das Erbrechenwymioty
die Verstopfungzatwardzenie
der Ausschlagwysypka
Das tut mir leid!Przykro mi!
zum Arzt geheniść do lekarza
warum?dlaczego?
einen Termin habenmieć termin/wizytę
beiu
danachpotem, następnie
dannpotem
anrufendzwonić do kogoś
bis späterdo później, na razie
wehtunboleć
zu wem?do kogo?
wann?kiedy?
beim Arzt u lekarza
bei der Ärztinu lekarki (kobieta lekarz)
die Ärztin, -nen lekarka
auf der Straßena ulicy
*der Zahn, die Zähneząb
*die Hand, die Händedłoń
der Arm, die Ärmeręka
der Kopf, die Köpfegłowa
*das Ohr, die Ohrenucho
der Mund, die Münderbuzia (usta)
die Brust, die Brüsteklatka piersiowa, pierś
der Rücken, die Rückenplecy
*das Bein, die Beinenoga
*der Fuß, die Füßestopa
*der Zeh, die Zehenpalec u stopy
*das Knie, die Knienkolano
der Bauch, die Bäuchebrzuch
der Hals, die Hälseszyja
die Nase, die Nasennos
*das Auge, die Augenoko
*das Haar, die Haarewłos
*der Finger, die Fingerpalec u ręki
**die Wange, die Wangenpoliczek
**der Stirn, die Stirneczoło
das Gesicht, die Gesichtertwarz
**das Kinn, die Kinnepodbrudek
das Zentrum, die Zentrencentrum
die Allee, -naleja
wieder znowu
der Schmerz, die Schmerzen ból
der Zahnschmerz, die Zahnschmerzenból(e) zęba
der Bauchschmerz, die Bauchschmerzenból(e) brzucha
der Kopfschmerz, die Kopfschmerzenból(e) głowy
der Augenschmerz, die Augenschmerzenból(e) oka/oczów
der Ohrenschmerz, die Ohrenschmerzenból(e) ucha/uszów
der Magenschmerz, die Magenschmerzenból(e) żołądka
der Halsschmerz, die Halsschmerzenból(e) szyi
der Rückenschmerz, die Rückenschmerzenból(e) pleców
* obowiązkowa znajomość liczby mnogiej tych części ciała
** słowa nieobowiązkowe dot. części ciała

Übung 1. Finde Paare. Znajdź pary.

Hier üben, oder den Link klicken.

Übung 2. Verbinde. Połącz.

Hier üben, oder den Link klicken.

Übung 2a. Verbinde. Połącz.

Hier üben, oder den Link klicken.

Übung 3. Benenne die Körperteile. Nazwij części ciała.

Hier üben, oder den Link klicken.

Übung 3a. Benenne die Körperteile. Nazwij części ciała.

Hier üben, oder den Link klicken.

Übung 4. Die Körperteile und Verben. Części ciała i czasowniki.

Hier üben, oder den Link klicken.

Zaimki osobowe w celowniku i bierniku – Personalpronomen im Dativ und Akkusativ

Nominativ
wer? was?
mianownik
kto? co?
Dativ
wem?
celownik
komu?
Akkusativ
wen? was?
biernik
kogo? co?
ichjamirmniemichmnie
dutydirtobiedichciebie
eronihmjemuihnjego
sieonaihrjejsie
esonoihmjemuesje
wirmyunsnamunsnas
ihrwyeuchwameuchwas
sieoni/oneihnenimsieich/je
SiePan/Pani/PaństwoIhnenPanu/Pani/PaństwuSiePana/Panią/Państwa

Odmiana zaimków osobowych jest niezbędna, aby odpowiedzieć na pytanie jak się mamy:

Wie geht es dir? – Jak się masz?

Zwróć uwagę, że w pytaniu niemieckim pojawia się tu zaimek osobowy w celowniku (Dativ). W zależności do kogo kierujemy pytanie ten zaimek będzie się zmieniał. Zobacz na pytania poniżej:

 • Wie geht es mir? Jak (ja) się mam? – pytanie kierowane do mnie
 • Wie geht es dir? Jak (ty) się masz? – pytanie kierowane do ciebie
 • Wie geht es ihm? Jak on się ma? – pytanie kierowane do niego
 • Wie geht es ihr? Jak ona się ma? – pytanie kierowane do niej
 • Wie geht es uns? Jak (my) się mamy? – pytanie kierowane do nas
 • Wie geht es euch? Jak (wy) się macie? – pytanie kierowane do was
 • Wie geht es ihnen? Jak się one/oni mają? – pytanie kierowane do nich
 • Wie geht es Ihnen? Jak się Pan/Pani/Państwo mają? pytanie kierowane do Pana/Pani/Państwa

Übung 5. Fragenrunde Bilde Fragen und beantworte sie. Runda pytań. Stwórz pytania i odpowiedz na nie.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Przyimki zu i bei z celownikiem – Präpositionen zu und bei mit dem Dativ

 • bei – u
 • zu – do

Oba te przyimki wymagają od nas wyrażenia zaimków w celowniku

 • u mnie – bei mir
 • u ciebie – bei dir
 • do mnie – zu mir
 • do ciebie – zu dir

Präpositionen bei und zu mit dem Artikel im Dativ – przyimki bei oraz zu z rodzajnikiem w celowniku

Zarówno bei jak i zu wymaga od nas odmiany rodzajnika przez przypadki – oba te przyimki łączą się z celownikiem (Dativ) – dlatego niezbędna jest tu odmiana rodzajnika dla tego przypadku.

Poniższa tabela przypomina zbiorczą odmianę rodzajników dla przyimków bei i zu wystarczy nam zapamiętać odmianę po celowniku (Dativ)

dem
einem
r. męskir. żeńskir. nijakil. mnoga
Mianownik
Nominativ
der
ein
die
eine
das
ein
die
Dopełniać
Genitiv
des
eines …+s
der
einer
des
eines …+s
der
Celownik
Dativ
dem
einem
der
einer
dem
einem
den …+n
Biernik
Akkusativ
den
einen
die
eine
das
ein
die

Zarówno po bei jak i po zu następujący po nich rodzajnik rzeczownika musi się odpowiednio zmienić.

 • der Vater – tata – beim (bei dem Vater) – u taty
 • die Mutter – mama bei der Mutter – u mamy
 • das Kind – dziecko – beim (bei dem) Kind – u dziecka
 • die Schüler – uczniowie – bei den Schülern – u uczniów
 • der Arzt – lekarz – zum (zu dem) Arzt – do lekarza
 • die Ärztin – lekarka – zur (zu der) Ärztin – do lekarki
 • das Auto – samochód – zum (zu dem) Auto – do samochodu
 • die Kinder – dzieci – zu den Kindern – do dzieci

Skróty i skrótowce

Każdy z nas lubi sobie skracać drogę. W języku też często coś skracamy i tak Niemcy sobie skrócili formy odmiany przyimków i rodzajników. Stąd powstało:

 • bei dem – beim
 • zu dem – zum
 • zu der – zur

Zungenbrecher rund um Körperteile

Der Zahnarzt zieht Zähne mit Zahnarztzange im Zahnarztzimmer.

der Zahnarzt – dentysta
den Zahn ziehen – wyrywać ząb
die Zahnarztzange – kleszcze do zębów
das Zahnarztzimmer – gabinet dentystyczny

Zehn Zahnärzte ziehen zehn Zähne. Zehn Zähne ziehen zehn Zahnärzte.

der Zahnarzt – dentysta
den Zahn ziehen – wyrywać ząb

Zwei Hände, zehn Finger, zwei Füße, zehn Zehen.

die Hände – ręce
die Finger – palce (u ręki)
die Füße – stopy
die Zehen – palce (u stopy)