Schwerpunkt: Wortschatz
Startsteite » Gramatyka (Seite 4)

Gramatyka

Homonimy

Homonimy są to wyrazy o jednakowych formach, ale różnych znaczeniach i (bardzo często) rodzajnikach. W jezyku niemieckim homonimy najczęściej różnią się rodzajnikiem albo formą liczby mnogiej. Wort Bedeutung Singular Plural – der Alb die Albe zmora die Alb – Jura Szwabska (nazwa geograficzna góry) – der Balg die Bälge skóra zwierzęca das Balg / der Balg die Bälger bachor – …

Weiterlesen...

Ortsanganben – określenia miejsc

Ich gehe auf die Tarrasse. – Idę na taras. Ich fahre in die Berge / ins Gebirge. – Jadę w góry. Ich lege mich auf die Couch. – Kładę się na kanapę. Ich komme aus dem Theater. – Wracam z teatru.   polski/Polnisch niemiecki/Deutsch Synonim(y) do pieca an den Ofen nad Ren an den Rhein na plażę an den Strand …

Weiterlesen...

Przyimek wiadomości ogólne (Präpositionen – Einführung)

Przyimek jest nieodmienną częścią mowy, występuje zawsze z innym słowem, jest to najczęściej rzeczownik, bądź też zaimek. Przyimki rządzą poszczególnymi przypadkami rzeczownika lub zaimka. Niektóre przyimki mogą rządzić więcej niż jednym przypadkiem. Najczęściej występują przed słowami, którymi zarządzają.   Można wyróżnić kilka głównych grup znaczeniowych:   określenie przykłady przyimki określające miejsce Ort (lokal) an (den Rhein), auf (dem Schulhof), aus …

Weiterlesen...

Przyimki z biernikiem (Die Präpositionen mit dem Akkusativ)

Die Präpositionen mit dem Akkusativ – przyimki z biernikiem   Przyimki łączące się zawsze z Akkusativem (biernikiem) to: – durch przez – für dla, za – gegen przeciwko, około – ohne bez – um o, wokół, dookoła – entlang wzdłuż – bis aż, do – wider przeciwko, wbrew durch w tłumaczeniu – przez   Przykłady użycia w zdaniach: Die Kinder …

Weiterlesen...

Rekcja przymiotnika

Z dopełniaczem (Genitiv) w połączeniu z ‚sein’ występują: bewusst – świadomy czegoś gewiss – pewny czegoś sicher – pewny dla kogoś schuldig – dłuży komuś verdächtig – podejrzewać kogoś o coś wert – warty czegoś würdig – godny czegoś   Z celownikiem (Dativ) w połączeniu z ‚sein’ występują: ähnlich – podobny angenehm – uprzejmy behilflich – pomocny bekannt – znany …

Weiterlesen...

Liczebniki ułamkowe

Die Buchzahlen (liczebniki ułamkowe) służa do określania części całości. Licznik ułamka (der Zähler) odczytujemy tak jak liczebnik główny. Mianownik ułamka (der Nenner) odczytujemy tak jak liczebnik porządkowy z końcówką: – -tel dla liczebników od 1 do 19 – -stel dla liczebników od 20 wzwyż   ¼ – ein Viertel ¾ – drei Viertel ½ – ein halb 11/54 – elf …

Weiterlesen...

Liczebniki nieokreślone

Die unbesimmten Zahlen (liczebniki nieokreślone): * einige, etliche – ‚kilka’ – odmieniają się zwykle w liczbie mnogiej (niekiedy również w liczbie pojedynczej zwłaszcza przed rzeczownikami oderwanymi). Odmieniają się tak jak rodzajnik okreslony. Hans wohnt enige Häuser wieter. * mehrere – ‚kilka’ – używa się tylko w liczbie mnogiej. Odmieniają się jak rodzajnik okreslony. David hat mehrere Geschwister. * aller, alle, …

Weiterlesen...

Liczebniki porządkowe

Die Ordinalzahlen – (liczebniki porządkowe) odpowiadają na pytanie: der, die, das Wievielte? Liczebniki porządkowe piszemy zawsze z kropką – 1., występują z rodzajnikiem określonym (der, die, das erste), zaimkiem dzierżawczym (mein erste Bruder), zaimkiem wskazującym (diese zweite Hose).   der, die, das 1. erste 2. zweite 3. dritte 4. vierte 5. fünfte 6. sechste 7. siebente 8. achte 9. neunte …

Weiterlesen...

Liczebniki główne

Die Kardinalzahlen – (liczebniki główne) odpowiadają na pytanie: wie viel? – w odniesieniu do ilości, rzeczoników niepoliczalnych, abstrakcyjnych wie viele? – w pytaniu o liczbę (rzeczowniki policzalne)   Wszystkie rzeczowniki poniżej miliona zapisując słownie piszemy łącznie, np. 377 – dreihundertsiebenundsiebzig Prawie wszystkie rzeczowniki piszemy małą litera. Wyjątek stanowią trzy liczebniki będące rzeczownikami rodzaju żeńskiego, są to: die Null (Nullen) – …

Weiterlesen...