Komplett +1

K+1 – Schritt für Schritt 1

die Schulsache, -nprzybór szkolnyder Lehrer, –nauczycieldie Lehrerin, -nennauczycielkadie Sportart, -endyscyplina sportu/sportowadie Lage der Schulepołożenie szkołydie Fremdsprache, -njęzyk obcyder Stundenplan, die Stundenpläneplan lekcjiauf welche Schule do której szkołysollenmieć powinnośćich sollpowinnam/powinienemviele Schülerwielu uczniówdie Frage stellenzadawać pytanieam Endena koniec/końcudie Grundschule, -nszkoła podstawowadu solltestpowinnaś/powinieneśdas Gymnasiumgimnazjumins Gymnasium kommen pójść do gimnazjumfür Freiwillige dla chętnychder Japanischkurs, -ekurs japońskiegogibt es + Akkjest/sągratis za darmobesuchen uczęszczać na/dogern habenlubićnicht gern habennie lubićalle Schülerwszyscy uczniowiedie …

Weiterlesen...

Ostern – Wielkanoc

Ostern

Ostern – Wielkanoc Frohe Ostern! – Wesołych Świąt Wielkanocnych! der April – kwiecieńder Frühling – wiosnader Gründonnerstag – Wielki Czwartekder Karfreitag – Wielki Piątekder Karsamstag – Wielka Sobotader März – marzecder Ostergottesdienst – Nabożeństwo Wielkanocneder Osterhase – zając wielkanocnyder Osterkorb – koszyk wielkanocnyder Ostermontag – Poniedziałek Wielkanocnyder Osterschmuck – ozdoby wielkanocneder Ostersonntag – Niedziela Wielkanocna die Osterglocke – narcyzy, żonkiledie …

Weiterlesen...

K1 – Lektion 1d – Meine Schulsachen – Moje przybory szkolne

Słownictwo – Wortschatz der Anspitzer, die Anspitzertemperówkader Bleistift, die Bleistiftołówekder Filzstift, die Filzstiftemazakder Klebestift, die Klebestifteklejder Korrekturstift, die Korrekturstiftkorektorder Kugelschreiber, die Kugelschreiberdługopisder Kuli, die Kulisdługopisder Ordner, die Ordnersegregatorder Radiergummi, die Radiergummisgumkader Rucksack, die Rucksäckeplecakder Textmarker, die Textmarkermarkerdie Mappe, die Mappenteczkadie Schere, die Scherennożyczkidie Tasche, die Taschentorbadas Buch, die Bücherksiążkadas Heft, die Heftezeszytdas Lineal, die Linealelinijkadas Mäppchen, die Mäppchenpiórnikdas Schuletui, die …

Weiterlesen...

K1 – Lektion 1d – Was brauchst du?

Odmiana rodzajnika określonego przez przypadki. der bestimmte Artikel – rodzajnik określony Czasowniki takie jak brauchen, suchen, kaufen wymagają dopełnienia w bierniku (Akkusativie). Zwróć uwagę na zmianę rodzajnika męskiego der w bierniku na den! Pozostałe rodzajniki brzmią identycznie jak w mianowniku. Ich brauche den Computer. Potrzebuję komputer.Sie sucht die Tasche. Ona szuka torbę.Er kauft das Buch. On kupuje książkę. Odmiana czasowników …

Weiterlesen...

K1 – Lektion 1d – Wie spät ist es?

Omówienie czasu nieoficjalnego znajdziesz w oddzielnym wpisie – die inoffizielle Uhrzeit – czas nieoficjalny. Übung 1. Lies den Taxt und markiere, welcher Satz richtig und welcher falsch ist. Przeczytaj tekst i zaznacz, które zdanie jest poprawne (R), a które błędne (F). Hallo! Ich heiße Maria Waldmann und erzähle dir von meinem Tag. Es ist kurz nach sechs. Der Wecker klingelt. …

Weiterlesen...

Aussprache – wymowa

Aussprache - wymowa

Lies die Regeln, wie man diese Einzelne Buchstaben ausspricht. Przeczytaj reguły, jak wypowiada się pojedyncze litry. Zapis graficznyWymowaPrzykładydtjako [t]Stadt, Verwandteckjako [k]Zucker, chnajczęściej podobnie do [ś]ich, Bücher, po a, o, u, au jak [ch]Dach, acht, kochen, hoch, Buch Kuchen, auch, Bauch, przed s, r, l jak [k]sechs, Chronik, hna początku wyrazu jak polskie [ch]hoch, Hobby, heißen,w pozostałych miejscach – nie wymawiamy …

Weiterlesen...

K3 – Lektion 3d – Steffi hat Fieber

DeutschPolnischWie geht´s dir denn?Co u ciebie?Jak leci?aussehenwyglądaćDu siehst nicht gut aus.Wyglądasz nie dobrze.Nie wglądasz dobrze.Was ist denn los mit dir?Co się z tobą dzieje?krank seinbyć chorymkrankchorygesund zdrowysich fühlenczuć sięsich gut/schlecht fühlenczuć się dobrze/źlegar nicht wcaleder Kopfschmerz, – enból głowyetwastroszeczkę, cośdas Fiebergorączkader Hustenkaszelder Schnupfenkatardie Grippegrypader Durchfallbiegunkadas Erbrechenwymiotydie Verstopfungzatwardzenieder AusschlagwysypkaDas tut mir leid!Przykro mi!zum Arzt geheniść do lekarzawarum?dlaczego?einen Termin habenmieć termin/wizytębeiu danachpotem, …

Weiterlesen...

K3 – Lektion 3a – Tagesablauf

herrlichwspaniały, wspanialenicht wahr?nie prawda?allewszyscynochjeszczeschlafen spaćsich freuen cieszyć siędas Programmprogram/planein wenigtroszeczkęim Bett bleiben pozostać w łóżkualsowięcaufstehenwstawaćerst späterdopiero późniejsich waschenmyć sięfrühstückenjeść śniadaniesich anziehenubierać siędanach potem, następnieaufräumensprzątaćdannnastępnie, potemvorbeikommenwpaść do kogośzusammenrazembei Sebastianu Sebastianasich (mit jemandem) treffenspotykać się (z kimś)im Zentrumw centrumnach Hause kommenwracać do domuzu Abend essenjeść kolacjęzu Mittag essen jeść obiadfernsehenoglądać telewizjęins Bett geheniść do łóżkaplanenplanowaćverbringenspędzać Übung 1. Ordne zu. Przyporządkuj pary. Bei …

Weiterlesen...

Die offizielle Uhrziet. Czas oficjalny

die offizielle Uhrzeit

Czas oficjalny występuje w takich miejscach jak dworzec kolejowy, autobusowy, poczta, bank itp. Czas oficjalny podajemy w pełnych godzinach i minutach. Na początku każdego zdania określającego czas stoi odpowiednik słowa „Jest godzina …” – Es ist … Uhr. die Uhr – w tych zdaniach ma znaczenie – godziny. 8:10 Uhr – Es ist acht Uhr zehn.9:15 Uhr – Es ist …

Weiterlesen...

Die inoffizielle Uhrzeit – czas nieoficjalny

die inoffizielle Uhrzeit

Czas nieoficjalny to czas często nam znany języka potocznego, jakim się posługujemy w życiu codziennym. vor – przednach – po halb – wpół doein Viertel – kwadrans Aby podać poprawnie czas wykorzystujemy zwrot „Jest” – Es ist … Na początku podajemy minuty, a następnie słówko określające czy są one przed, czy po następującej godzinie. 8:10 Uhr – Es ist zehn …

Weiterlesen...