Schwerpunkt: Wortschatz
Startsteite » Nauka (Seite 19)

Nauka

Słowo na tydzień – archiwum

Wykaz słów ze starej strony. 24.09.2012 die Wurst, (Würste) – kiełbasa Herr Torwart kauft nie Wurst in Scheiben. Pan Torwart nie kupuje nigdy kiełbasy w plastrach. 17.09.2012 der Streit, (Streite) – kłótnia Ich will keinen Streit mit dir. Nie chcę się z tobą kłócić. 24.08.2012 die Buchhandlung, (Buchhandlungen) – księgarnia Uve hat eine kleine Buchhandlung. Uve ma małą księgarnie. 12.08.2012 …

Weiterlesen...