Schwerpunkt: Wortschatz
Startsteite » Ćwiczenia » Gramatyczne » Übungen zum Adjektiv

Übungen zum Adjektiv

Ćwiczenia do przymiotnika

Tworzenie przymiotników

Adjektivbildung

Chcesz poszerzyć swoje słownictwo, nie ma nic prostszego niż to ćwiczenie. Zestawienie rzeczowników od których należy utworzyć przymiotniki, np: die Musik (muzyka) → musikalisch  -isch, -reich, -los, -ell, -lich, -fest, -bar, -voll,  -al, -pflichtig, -ig, -ich, -ös, usw.

Weiterlesen...