Ostern

Landeskunde 3 – Ostern

Wortschatz

OsternWielkanoc
ursprünglichpierwotnie
das Frühlingsfestświęto wiosenne
es gibtjest/są
viele Traditionenwiele tradycji
der Brauch, die Bräuchezwyczaj
erinnern an + Akkprzypominać o 
das Erwachenprzebudzenie, obudzenie się
die Naturnatura
im Frühlingwiosną
im Norden Deutschlandsna północy Niemiec
die skandinavische Länderkraje skandynawskie
ein Osterfeuer anzündenzapalać ogień wielkanocny
die böse Geister vertreibenprzepędzać złe duchy
das Ei, -erjajko
das Symbol fürsymbol czegoś
die Fruchtbarkeitpłodność
das Lebenżycie
der Neuanfangnowy początek
kein Wundernic dziwnego
die Ostereier bemalenmalować pisanki
für die Christendla chrześcijan
das Zeichen der Auferstehung Jesuznak zmartwychwstania Jezusa
typisch fürtypowe dla
der Osterhasezając wielkanocny
angeblichrzekomo 
die Ostereier im Garten versteckenchować pisanki w ogrodzie
im Hausw domu
das Fruchtbarkeitssymbolsymbol płodności
sich vermehrenrozmnażać się
gebärenrodzić
seine Jungeswoje/jego młode
im Frühjahrwiosną
im Dorfna wsi
das Futterpokarm
der Vorort, -eprzedmieście 
ein Grund für etwas seinbyć powodem dla czegoś
die Ostereier bringenprzynosić pisanki
auf jeden Fallw każdym razie
die Ostereiersucheszukanie jajek wielkanocnych
am Ostermorgenw poranek wielkanocny
ein großer Spaß für (ogromna) radość dla
findenznajdować
auf den Ostertisch kommenprzychodzić na stół
die Vasewaza
der Zweig, -egałązka
die Süßigkeitensłodycze
der Schokoladenhasezając czekoladowy
Eier aus Schokoladejajka z czekolady
das/der Marzipanmarcepan

Fiszki

Übung 1. Finde Paare. Znajdź pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 2. Finde Paare. Znajdź pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 3. Beantworte die Fragen. Odpowiedz na pytania.

Übung 4. Ergänze die Sätze. Uzupełnij zdania.