Liczebniki ułamkowe

Die Buchzahlen (liczebniki ułamkowe) służa do określania części całości.
Licznik ułamka (der Zähler) odczytujemy tak jak liczebnik główny.
Mianownik ułamka (der Nenner) odczytujemy tak jak liczebnik porządkowy z końcówką: – -tel dla liczebników od 1 do 19
– -stel dla liczebników od 20 wzwyż

 

¼ – ein Viertel
¾ – drei Viertel
½ – ein halb
11/54elf Vierundfünfzigstel
3/100drei Hundertstel
10/100zehn Tausendstel

 

Liczebniki ułamkowe występują jako rzeczowniki rodzaju nijakiego 'das’, lub też jako przydawki wówczas licznik i mianownik pisany jest łącznie: das Zweitel
fünfviertel Kilo

 

Liczebniki halb-, ganz- odmieniają się jak przymiotnik. Powstałe od nich rzeczowniki to: die Hälfte, das Ganze.
Ich möchte ein halb Brot.
Er war ein halbes Jahr in Deutschland.
Der Elternteil muss immer an das Ganze denken.

 

Liczebniki ułamkowe z pełnymi liczbami czytamy:
2 3/4zwei dreiviertel
6 2/7sechs zweisiebentel

 

Jeśli halb wystepuje po pełnej liczbie wówczas pisane jest łącznie i nie odmienia się, zaś rzeczownik wystepuje w liczbie mnogiej. Wyjątki stanowią miary, ilości (Pfund, Liter, Kilo)
2½ – zweieinhalb Jahre
4½ – viereinhalb Stunden
1½ – eineinhalb Pfund

 

Zamiast eineinhalb mówi się często anderthalb lub ein und ein halb-
Die Vorlesung dauert anderthalb Stunden. lub Die Vorlesung dauert ein und ein halbe Stunde.

 

Ułamki dziesiętne – die Dezimalbrüche – czytamy następująco:
0,1 – Null Komma eins lub ein Zehntel
0,01 – Null Komma Null eins lub ein Hundertstel
2,25 – zwei Komma zwei fünf (w jezyku potocznym także: zwei Komma fünfundzwanzig)
1,7 l – eins Komma sieben Liter
3,32 m – drei Meter zweiunddreißig (Zentimeter) – poprawny odczyt
1,66 m – ein Meter sechsundsechzig (Zentimeter) – poprawny odczyt
2,50 Euro – zwei Euro fünfzig (Cent)
4,12 Zloty – vier Zloty zwölf (Grosch)