das Unwetter

Neues Wort – das Unwetter

das Unwetter, –

zła pogoda

Es sollte noch ein Unwetter geben. Będzie jeszcze zła pogoda.