der Abschluss

Neues Wort – der Abschluss

der Abschluss, ¨-e

1. zamknięcie,
2. zakończenie,
3. zawarcie
4. egzamin końcowy

Die Verhandlungen waren erfolgreich, sodass ich kurz vor dem Vertragsabschluss stehe. Pertraktacje powiodły się, i dlatego jestem na krótko przed zawarciem umowy.

Ein guter Schulabschluss ist immer wichtig. Dobre zakończenie/ukończenie szkoły jest zawsze ważne.