Nowe Media w szkole

Ankieta o wykorzystaniu komputera, programów komputerowych i internetu oraz wszelkiego rodzaju nowoczesnego sprzętu podczas zajęć z języka obcego.

Zebrane informacje posłużą jako dane statystyczne od pracy magisterskiej studenta V roku filologii germańskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Tytuł pracy „Nowe Media w nauczaniu języków obcych”.


Z góry dziękuję za poświęcony czas 🙂