Odmiana czasownika sein

Die Konjugation des Verbs sein –  odmiana czasownika sein

Czasownik sein odmienia się „wyjątkowo”, dlatego jego form należy wyuczyć się na pamięć, najlepiej na samym początku nauki języka niemieckiego.

sei|n – być

Singular Plural
ich bin
jestem
wir sind
jesteśmy
du bist
jesteś
ihr seid
jesteście
er
sie
es
ist
jest
sie
Sie
sind

Sein to również czasownik posiłkowy, wówczas nie jest tłumaczony na język polski, a odmienia się tak jak powyżej.

Przykłady:

Ich bin sehr müde. Jestem bardzo zmęczony.
Bist du sicher? Jesteś pewien?
Ihr seid noch Schüler. Jesteście jeszcze uczniami.