Odmiana möchte-

Die Konjugation des Verbs möchte –  odmiana czasownika möchte-

möcht|e – chciałbym

SingularPlural
ichmöchte
chciałbym
wirmöchten
chcielibyśmy
dumöchtest
chciabłbyś
ihrmöchtet
chcielibyście
er
sie
es
möchte
chciałby
sie
Sie
möchten
chcieliby

Möchten nie jest czasownikiem modalny, choć bardzo często omawiany w ich kontekście. Jest to forma trybu przypuszczającego od czasownika modalnego mögen.

Przykłady:

Ich möchte ein Kilo Äpfel. Chciałbym kilo jabłek.
Möchtest du ein Glas Wasser? Chciałbyś szklankę wody?
Irma möchte schon nach Hause gehen. Irma chciałaby już iść do domu.