Schwerpunkt: Wortschatz

Recent Posts

Ćwiczenia: w domu

Ułóż zdania z elementów opisujące pomieszczenia w mieszkaniu/domu. Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr        

Weiterlesen...

Ćwiczenia: Kannst du reiten?

Freizeitaktivitäten - aktywności w czasie wolnym

Ćwiczenia do zastosowania czasownika modalnego w zdaniu oraz w połączeniu z innym czasownikiem. Übungen zur Anwendung des Modalverbs im Satz mit einem anderen Verb. czasowniki modalne: können (móc, umieć, potrafić); wollen (chcieć); müssen (musieć). Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

Weiterlesen...

Übung: Teste dein Deutsch

Teste dein Deutsch!

Wykonaj krótki 10 pytaniowy test. Postępuj zgodnie z poleceniami przy zdaniach. Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr Przetłumacz poniższe zdania oznajmujące: Przetłumacz poniższe zdania pytające: Co oznaczają poniższe zaimki osobowe: ich – er – wir -ihr – Wypisz po 2 przykłady rzeczowników: rodzaju męskiego rodzaju żeńskiego rodzaju nijakiego Co oznaczają te wyrażenie: meine Mutter mein Bruder Jak powiesz: twój …

Weiterlesen...

Ćwiczenie 2 – czas przeszły Perfekt

Perfekt - czas przeszły Perfekt

Hier findest du eine Übung zum Perfekt. Ergänze die Lücken. Perfekt – Es werden jeweils 10 von 15 Fragen gestellt.  Znajdziesz  tutaj ćwiczenie do czasu przeszłego. Uzupełnij zdania. Czas przeszły – Perfekt. Każdorazowo zostanie pokazane 10 z 15 pytań.

Weiterlesen...

Ćwiczenie 1 – tworzenie imiesłowu czasu przeszłego

Hier findest du eine Übung zum Partizip II. Die Aufgabe besteht darin, dass aus 3 verfügbaren Teilen ein Partizip II gebildet sein muss. Die Bildung des Partizips II. Es gibt 80 Fragen, jeweils werden aber 10 ausgelost.  Znajdziesz  tutaj ćwiczenie do tworzenie Partizip’u II. Zadanie polega na tym, że z 3 dostępnych elementów musi zostać zbudowany Partizip II. Tworzenie imiesłowu czasu przeszłego …

Weiterlesen...

Übung: Alltägliches – Quiz

Alltägliches - codzienności

Alltägliches Wiederholungsübung für die 5. Klasse. Ćwiczenia powtórzeniowe dla klasy 5. Każdorazowe rozpoczęcie quizu spowoduje wylosowanie 10 pytań z bazy 40 możliwych pytań. Jeweils wird nur 10 Fragen gestellt. Insgesamt gibt es 40 Fragen.

Weiterlesen...

Übung: Auf dem Spielplatz – na placu zabaw

Auf dem Spielplatz - na placu zabaw

der Spielplatz – plac zabaw der Sportplatz – boisko sportowe Wenn du schon die Präsentation gesehen hast. Du kannst gerne die Übungen machen. Prüfe, was du schon kannst. Jeśli obejrzałeś/obejrzałaś już prezentację. Możesz wykonać ćwiczenia i sprawdzić, czego już się nauczyłeś/nauczyłaś.

Weiterlesen...

Mein Tagesablauf

Mein Tagesablauf – Mój przebieg dnia. aufstehen – wstawać anrufen – dzwonić fernsehen – oglądać telewizję anfangen – rozpoczynać zurückkommen – wracać   Weitere Übungen findest du hier.

Weiterlesen...

Übung – Was kannst du im Winter machen?

einen Schneemann bauen

Co potrafisz robić zimą? Ich kann rodeln. Du kannst rodeln.           Ich kann einen Schneemann bauen. Du kannst einen Schneemann bauen.         Ich kann eine Schneeballschlacht machen. Du kannst eine Schneeballschlacht machen.         Ich kann Schi fahren. Du kannst Schi fahren.         Ich kann Schlittschuh laufen. Du …

Weiterlesen...

Weihnachten

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż… Wortschatz der Weihnachtsmann – Mikołaj der Weihnachtsbaum – choinka das Weihnachtslied – kolęda – die Weihnachtslieder – kolędy die Weihnachtsmannmütze – czapka świętego Mikołaja die Christmette – pasterka die Oblate – opłatek der Heilige Abend – Wigilia das Weihnachten – Boże Narodzenie die Lichterkette – lampki die Weihnachtskugel – bombka – die Weihnachtskugeln – bombki das Lametta – Włos Anielski …

Weiterlesen...