Der Null-Artikel - rodzajnik zerowy/brak rodzajnika
Der Null-Artikel - rodzajnik zerowy/brak rodzajnika

Ćwiczenie – rodzajnik określony, brak rodzajnika

Übung – Der bestimmte Artikel und Null-Artikel
Ćwiczenie –  rodzajnik określony, brak rodzajnika

W przypadku problemów z wyświetlaniem powyższego ćwiczenia kliknij tutaj.

Wenn du diese Übung schlecht, oder gar nicht sehen kannst, klicke diesen Link.