Rodzajnik – wprowadzenie

Rzeczowniki w języku niemieckim inaczej niż w języku polskim poprzedza rodzajnik (der, die, das). Wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim pisane są wielką literą! Rzeczowniki niemieckie możemy podzielić ze względu na rodzaj na 4* grupy. Są to:

Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Liczba mnoga – Plural
der die das die
der Hund die Katze das Kind die Hunde
die Katzen
die Kinder

* jako grupa czrawta uznałem rzeczowniki nie mające liczby pojedynczej i występujące zawsze w liczbie mnogiej, np.
die Sommerferien