Archiv von heute

K1 – Meine Familie – moja rodzina

der Familienmitglied, die Familienmitgliederczłonek rodziny, członkowie rodzinydie Mutter, die Müttermatka, mamader Vater, die Väterojciec, tatadie Frau, die Frauenżona, kobietader Mann, die Männermąż, mężczyzna, facetdie Oma, die Omasbabciadie Großmutter, die Großmütterbabciader Opa, die Opasdziadekder Großvater, die Großväterdziadekdie Tochter, die Töchtercórkader Sohn, die Söhnesyndie Schwester, die Schwesternsiostrader Bruder, die Brüderbratdie Tante, die Tantenciociader Onkel, die Onkelwujekdie Enkelin, die Enkelinnenwnuczkader Enkel, die Enkelwnukdie …

Weiterlesen...

Wortschatz: Komplett +1 Kapitel 2 – Słownictwo

alleinerziehend osoba samotnie wychowująca dziecko ein Ass in Bio  as z biologii das Auge, -n oko Ich habe blaue Augen. Mam niebieskie oczy. bei mir zu Hause u mnie w domu besonders  szczególnie das Computerspiel, -e gra komputerowa die Eigenschaft, -en cecha autoritär autorytarny gemütlich przytulny gerecht sprawiedliwy interessant interesujący lustig wesoły langweilig nudny nervös nerwowy ruhig spokojny schwierig trudny, …

Weiterlesen...

Meine Familie – mein Ein und alles

lustig – wesoły fürsorglich – troskliwy nett – miły liebevoll – czuły, troskliwy, życzliwy humorvoll – z poczuciem humoru tolerant sein – być tolerancyjnym hilfsbereit sein – być uczynnym, pomocnym großzügig – hojny, wspaniałomyślny verständnisvoll – wyrozumiały, pełen zrozumienia streng sein – być surowym dumm – głupi, nierozsądny faul sein – być leniwym bösartig – podstępny, złośliwy eingebildet – zarozumiały …

Weiterlesen...

Übung: Teste dein Deutsch

Teste dein Deutsch!

Wykonaj krótki 10 pytaniowy test. Postępuj zgodnie z poleceniami przy zdaniach. Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr Przetłumacz poniższe zdania oznajmujące: Przetłumacz poniższe zdania pytające: Co oznaczają poniższe zaimki osobowe: ich – er – wir -ihr – Wypisz po 2 przykłady rzeczowników: rodzaju męskiego rodzaju żeńskiego rodzaju nijakiego Co oznaczają te wyrażenie: meine Mutter mein Bruder Jak powiesz: twój …

Weiterlesen...

Aspekte – Für immer und ewig

Słownictwo z działu Für immer und ewig Aspekte B1+ die Schwiegereltern – Eltern meines Ehepartners die Schwiegermutter – Mutter meines Ehepartners der Schwiegervater – Vater meines Ehepartners der Schwiegersohn – Ehemann meiner Tochter die Schwiegertochter – Ehefrau meines Sohnes der Schwager – Ehemann meiner Schwester oder der Bruder meines Ehepartners die Schwägerin – Ehefrau meines Bruders oder die Schwester meines Ehepartners …

Weiterlesen...

Rodzina

Każdy rodzajnik oznaczony został innym kolorem : der die das die Familie – rodzina der Familienangehörige, -n – członek rodziny der Familienmitglied, -er – członek rodziny der Vater, die Väter – tata die Mutter, die Mütter – mama der Bruder, die Brüder – brat die Schwester, die Schwestern – siostra das Kind, die Kinder – dziecko der Sohn, die Söhne …

Weiterlesen...