Archiv von heute

Rozpoznawanie rodzaju rzeczownika

Rozpoznawanie rodzaju rzeczownika możliwe jest na kilka sposobów. Przedstawiony podział opiera się na książce „Deutsche Grammatik – Ein Handbuch für den Ausländerunterricht Langenscheidt”. Każdy rodzajnik oznaczony został innym kolorem : der die das §1. Naturalny rodzaj rzeczownika a) określenie osób (die Mutter , der Vater , das Junge ) b) nazwy zwierząt (der Löwe , die Löwin , das Kalb …

Weiterlesen...

Homonimy

Homonimy są to wyrazy o jednakowych formach, ale różnych znaczeniach i (bardzo często) rodzajnikach. W jezyku niemieckim homonimy najczęściej różnią się rodzajnikiem albo formą liczby mnogiej. Wort Bedeutung Singular Plural – der Alb die Albe zmora die Alb – Jura Szwabska (nazwa geograficzna góry) – der Balg die Bälge skóra zwierzęca das Balg / der Balg die Bälger bachor – …

Weiterlesen...

Ortsanganben – określenia miejsc

Ich gehe auf die Tarrasse. – Idę na taras. Ich fahre in die Berge / ins Gebirge. – Jadę w góry. Ich lege mich auf die Couch. – Kładę się na kanapę. Ich komme aus dem Theater. – Wracam z teatru.   polski/Polnisch niemiecki/Deutsch Synonim(y) do pieca an den Ofen nad Ren an den Rhein na plażę an den Strand …

Weiterlesen...

Przyimki z biernikiem (Die Präpositionen mit dem Akkusativ)

Die Präpositionen mit dem Akkusativ – przyimki z biernikiem   Przyimki łączące się zawsze z Akkusativem (biernikiem) to: – durch przez – für dla, za – gegen przeciwko, około – ohne bez – um o, wokół, dookoła – entlang wzdłuż – bis aż, do – wider przeciwko, wbrew durch w tłumaczeniu – przez   Przykłady użycia w zdaniach: Die Kinder …

Weiterlesen...

Rekcja przymiotnika

Z dopełniaczem (Genitiv) w połączeniu z 'sein’ występują: bewusst – świadomy czegoś gewiss – pewny czegoś sicher – pewny dla kogoś schuldig – dłuży komuś verdächtig – podejrzewać kogoś o coś wert – warty czegoś würdig – godny czegoś   Z celownikiem (Dativ) w połączeniu z 'sein’ występują: ähnlich – podobny angenehm – uprzejmy behilflich – pomocny bekannt – znany …

Weiterlesen...