Archiv von heute

Odmiana möchte-

Die Konjugation des Verbs möchte –  odmiana czasownika möchte- möcht|e – chciałbym SingularPluralichmöchtechciałbymwirmöchtenchcielibyśmydumöchtestchciabłbyśihrmöchtetchcielibyścieersieesmöchtechciałbysieSiemöchtenchcieliby Möchten nie jest czasownikiem modalny, choć bardzo często omawiany w ich kontekście. Jest to forma trybu przypuszczającego od czasownika modalnego mögen. Przykłady: Ich möchte ein Kilo Äpfel. Chciałbym kilo jabłek.Möchtest du ein Glas Wasser? Chciałbyś szklankę wody?Irma möchte schon nach Hause gehen. Irma chciałaby już iść do domu.

Weiterlesen...