Archiv von heute

Funktionsverbgefüge – Nomen + Verb = Verb

Niżej znajduje się lista wyrażeń rzeczownikowo-czasownikowych, które można zastąpić samym czasownikiem, bądź też przymiotnikiem z czasownikiem. – anstellen – aufnehmen – ausüben – sich befinden – bekommen – besitzen – bleiben – bringen – erfahren – erhalten – erheben – erteilen – finden – führen – geben – gehen – gelangen – genießen – geraten – haben – halten – …

Weiterlesen...