Archiv von heute

K2 – Lektion 2a – Womit fährst du zur Party?

Wortschatz naprawdęwirklichrobić imprezęeine Party gebenw pubiein einem Pub tamdorthinczym?womit?autobusemmit dem Bus pociągiemmit dem Zugodebrać z dworcavom Bahnhof abholenwieść kogośjemanden fahrenstamtądvon dort przywozić z powrotem zurückfahrenmożevielleichtto obojętne!das ist egal!pubder Pubpełnoletnivolljährig –Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!zaczerwienić się, zawstydzić sięrot werdensłodkisüßbardzo leniwysehr faultancerkadie Tänzerinchemikder Chemikerpasjadie Leidenschaftrowerdas Fahrrad, die Fahrrädersamochóddas Auto, -sautobusder Bus, die Bussetaxidas Taxi, -smetrodie U-Bahn, -enpociągder Zug, die Zügekolej miejska, tramwajdie Straßenbahn, …

Weiterlesen...

K1 – Lektion 1d – Meine Schulsachen – Moje przybory szkolne

Słownictwo – Wortschatz der Anspitzer, die Anspitzertemperówkader Bleistift, die Bleistiftołówekder Filzstift, die Filzstiftemazakder Klebestift, die Klebestifteklejder Korrekturstift, die Korrekturstiftkorektorder Kugelschreiber, die Kugelschreiberdługopisder Kuli, die Kulisdługopisder Ordner, die Ordnersegregatorder Radiergummi, die Radiergummisgumkader Rucksack, die Rucksäckeplecakder Textmarker, die Textmarkermarkerdie Mappe, die Mappenteczkadie Schere, die Scherennożyczkidie Tasche, die Taschentorbadas Buch, die Bücherksiążkadas Heft, die Heftezeszytdas Lineal, die Linealelinijkadas Mäppchen, die Mäppchenpiórnikdas Schuletui, die …

Weiterlesen...

K1 – Lektion 1d – Was brauchst du?

Odmiana rodzajnika określonego przez przypadki. der bestimmte Artikel – rodzajnik określony Czasowniki takie jak brauchen, suchen, kaufen wymagają dopełnienia w bierniku (Akkusativie). Zwróć uwagę na zmianę rodzajnika męskiego der w bierniku na den! Pozostałe rodzajniki brzmią identycznie jak w mianowniku. Ich brauche den Computer. Potrzebuję komputer.Sie sucht die Tasche. Ona szuka torbę.Er kauft das Buch. On kupuje książkę. Odmiana czasowników …

Weiterlesen...