Trennbare Verben - czasowniki rozdzielnie złożone
Trennbare Verben - czasowniki rozdzielnie złożone

Trennbare Verben – czasowniki rozdzielnie złożone

W języku niemieckim występują czasowniki rozdzielnie złożoneTrennbare Verben. Czasowniki te składają się z akcentowanych przedrostków oraz z czasowników głównych.
Przedrostki tworzące czasowniki rozdzielnie złożone między innymi to: ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, fern-, fest-, mit-, nach-, statt-, teil-, vor-, weg-, zu-, zurück-, zusammen-.

W zdaniu oznajmującym czasownik główny jest odmienny, zaś przedrostek wędruje na koniec.
Ich stehe sehr früh auf. – Bardzo wcześnie wstaję.

W zdaniu pytającym odmieniony czasownik (orzeczenie) stoi na początku zdania a za nim zaimek osobowy (podmiot). Przedrostek wędruje na koniec zdania.
Rufst du mich an? – Zadzwonisz do mnie?

W zdaniu z czasownikiem modalnym czasownik rozdzielnie złożony stoi na końcu zdania.
Ich muss heute früher ausgehen. – Muszę dzisiaj wcześniej wyjść.

 • aufstehen – wstawać
 • anfangen – rozpoczynać, zaczynać
 • fernsehen – oglądać telewizję
 • anrufen – telefonować, dzwonić
 • anbieten – oferować

Beispiele – przykłady

 • abschreiben – ściągać, abholen – odbierać
 • anmachen – włączać, anziehen – ubierać, anfangen – rozpoczynać, anrufen – dzownić, anbieten – oferować,
 • aufmachen – otwierać, aufpassen – uważać, aufstehen – wstawać, aufräumen – sprzątać,
 • aussteigen – wysiadać, ausmachen – wyłączać, gasić, ausfallen – wypadać, ausfahren – wysuwać, rozwozić, ausgehen – wychodzić
 • beibringen – uczyć
 • einsteigen – wsiadać, einkaufen – robić zakupy
 • fernsehen – oglądać telewizję
 • feststellen – stwierdzać
 • losfahren – wyjeżdżać
 • mitmachen – robić wspólnie, mitnehmen – wziąć ze sobą
 • nachweisen – udowadniać
 • stattfinden – odbywać się
 • teilnehmen – brać udział
 • umstellen – przestawiać
 • vorhaben – mieć zamiar, vorbereiten – przygotowywać, vorlesen – czytać na głos, vorstellen – przedstawiać
 • wegwerfen – wyrzucać, wegbringen – wynosić
 • zumachen – zamykać, zuhören – słuchać
 • zurückkommen – wracać, zurückfahren – jechać z powtrotem
 • zusammenarbeiten – współpracować

Übung 1. Wähle die richtige Verbform aus. 
Wybierz właściwą formę czasownika.

Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 2. Vervollständige die Sätze.
Uzupełnij zdania.

Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

Übung 3. Baue Sätze.
Zbuduj zdania.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 4. Übersetze die Sätze.
Przetłumacz zdania.

 1. Uczniowie otwierają książki.
 2. Laura zamyka okno.
 3. Idziesz ze mną?
 4. Oni wstają o 6:45.
 5. On wcale nie ogląda telewizji.
 6. Ubieram spodnie.
 7. Koncert odbywa się o 18:30.

stattfinden – zumachen – anziehen – mitgehen – aufstehen – aufmachen – fernsehen

Übung 5. Beantworte die Fragen.
Odpowiedz na pytania.

 1. Nimmst du an der Konferenz teil?
 2. Läuft dein Hund weg?
 3. Nimmt er den Rucksack mit?
 4. Kauft Lukas heute ein?
 5. Rufst du Martina an?
 6. Bereitet dir deine Mutter das Frühstück vor?
 7. Fällt der Bus aus?
 8. Seht ihr oft Filme fern?
 9. Passt Simon auf die Kinder auf?
 10. Fängt der Unterricht um 8:00 Uhr an?

Übung 6. Finde Paare.
Znajdź pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.