Adjektivbildung
Adjektivbildung

Tworzenie przymiotników

Chcesz poszerzyć swoje słownictwo, nie ma nic prostszego niż to ćwiczenie.

Zestawienie rzeczowników od których należy utworzyć przymiotniki, np: die Musik (muzyka) → musikalisch

 -isch, -reich, -los, -ell, -lich, -fest, -bar, -voll,  -al, -pflichtig, -ig, -ich, -ös, usw.

Adjektivbildung

Bilde die Adjektive.