Verbformen im Präsens – formy czasownika w czasie teraźniejszym

Duża grupa czasowników odmienia się regularnie (Regelmäßige Verben) – te czasowniki przyjmują końcówki uzależnione od osoby.

Wzory odmiany czasowników:

Variante 1: wohnen – mieszkać

Według tego wzoru odmienia się większość czasowników, np.:
wohnen, machen, kochen, spielen, singen, schreiben, hören, stehen i inne.

temat -> wohn|en <- końcówka
temat -> mal|en <- końcówka

SingularPlural
ichwohn·ewirwohn·en
duwohn·stihrwohn·t
er
sie
es
wohn·tsie
Sie*
wohn·en

* forma grzecznościowa stosowana do osób nam nieznanych Pan/Pani/Państwo

Variante 2: heißen – nazywać się

Według tego wzoru odmienia się większość czasowników, np.:
heißen, reisen, tanzen, i inne.

temat -> heiß|en <- końcówka
temat -> tanz|en <- końcówka

SingularPlural
ichheiß·ewirheiß·en
duheiß·tihrheiß·t
er
sie
es
heiß·tsie
Sie*
heiß·en

* forma grzecznościowa stosowana do osób nam nieznanych Pan/Pani/Państwo

Czasownik nieregularny sein – być

temat -> sei|n <- końcówka

SingularPlural
ichbin
jestem
wirsind
jesteśmy
dubist
jesteś
ihrseid
jesteście
er
sie
es
ist
jest
sie
Sie*
sind

* forma grzecznościowa stosowana do osób nam nieznanych Pan/Pani/Państwo

Übung 1. Übersetze die Sätze ins Deutsche. Przetłumacz zdania na język niemiecki.

 1. Mieszkam w Berlinie. –
 2. Oni mieszkają w Nidzicy. –
 3. Ty mieszkasz w Anglii. –
 4. My mieszkamy na wsi. –
 5. Oni mieszkają w małym mieście. –
 1. Ja jestem miły. –
 2. On jest sympatyczny. –
 3. Ona jest zmęczona. –
 4. Wy jesteście zabawni. –
 5. Ona jest urocza. –
 6. My jesteśmy duzi. –
 1. Ja nazywam się Brigitte. –
 2. On nazywa się Tim. –
 3. Ty nazywasz się Caroline. –
 4. Ona nazywa się Sabine. –

Übung 2. Vervollständige die Sätze. Uzupełnij zdania.