Wortschatz: Kapitel 4 – Alltag in der Welt

Wortschatz Übersetzung
am Computer spielen grać na komputerze
am Nachmittag, nachmittags po południu
am Vormittag, vormittags przed południem
auf eine Party gehen iść na imprezę
aufräumen sprzątać
aufstehen  wstawać
sie steht auf ona wstaje
den Hund ausführen wyprowadzać psa
der Abend wieczór
der Mittag południe
die Muskulatur stärken wzmacniać muskulaturę
du fährst ty jedziesz
du isst ty jesz
du liest ty czytasz
du siehst ty widzisz
du wäscht dich ty myjesz się
dürfen (darf) móc, mieć pozwolenie
duschen brać prysznic
ein Buch lesen czytać książkę
einschlafen  zasypiać
sie schläft ein ona zasnęła
Entschuldigung przepraszam
er fährt on jedzie
er liest on czyta
er/sie sieht on/ona widzi
er/sie/es isst on/ona/ono je
essen jeść
fernsehen  oglądać telewizję 
er sieht fern on ogląda telewizję
frühstücken jeść śniadanie
Fußball und Volleyball spielen grać w piłkę nożną i siatkówkę
geben dawać
gern chętnie
halb sieben wpół do siódmej
Hausaufgaben machen odrabiać lekcje
ich fahre ja jadę
ich sehe widzę
ich wasche mich myję się
im Internet chatten czatować w internecie
in den Jugendklub gehen iść do klubu młodzieżowego
in der Schule sein być w szkole
ins Bett gehen iść do łóżka
ins Einkaufszentrum gehen iść do centrum handlowego
ins Kino gehen iść do kina
ins Theater gehen iść do teatru
mit dem Bus autobusem
mit der Familie z rodziną
nach 9:00 Uhr po 9:00
on daje er gibt
Rad fahren (fährt Rad) jeździć na rowerze (… jeździ na rowerze)
schlafen  spać
er schläft on śpi
seit einiger Zeit od pewnego czasu
sich interessieren für + A interesować się czymś
sich mit Freunden treffen spotykać się z przyjaciółmi
sich waschen myć się
Ski fahren jeździć na nartach
sprechen  mówić
sie spricht ona mówi
täglich codziennie
turnen gimnastykować się
um o
Um wie viel Uhr? O której godzinie?
Viertel nach drei kwadrans po 3
Viertel vor drei kwadrans przed 3
von … bis … od … do …
vor 9:00 Uhr przed 9:00
Wann? Kiedy?
Wofür interessieren Sie sich? czym się pani interesuje?
Wofür interessierst du dich? Czym się interesujesz?
zu Abend essen jeść kolację
zu Mittag essen jeść obiad
zum Training gehen iść na trening
zur Schule fahren jechać do szkoły
zurückkommen  wracać
er kommt zurück on wraca

Übung 1. Finde Paare. Połącz w pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 2. Teste dich! Sprawdź się!

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 3. Poproś nauczyciela o kod do ćwiczenia na www.quizizz.com